”Uskon, että luotettavalle ja helposti ymmärrettävälle tiedolle ravitsemuksesta on tarvetta”

Ihmiset ovat aiempaa kiinnostuneempia ruuastaan ja ravinnostaan, ja uudet teknologiat sekä muuttuva ruokakulttuuri ja -trendit tarkoittavat, että alan opiskelijoille on kysyntää niin tutkimuksen kuin työelämän puolella. Kysyimme ensimmäisen vuoden opiskelija Ilona Torviselta kokemuksista elintarviketieteen kandiohjelma

Miten päädyit opiskelemaan elintarviketieteitä?

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen biologiasta ja ravitsemuksesta. Kemiasta kiinnostuin lukion jälkeen. Tykkään myös laittaa ruokaa. Elintarviketieteet koostivat nämä kiinnostuksen kohteet yhteen. Elintarviketieteissä viehätti myös alan monipuolisuus, sillä erikoistumismahdollisuuksia on paljon.

Millaista on opiskella elintarviketieteitä?

Olen pitänyt elintarviketieteen opinnoista todella paljon. Sisällöt ovat olleet mielenkiintoisia ja juuri sopivalla tavalla haastavia. Toistaiseksi opinnot ovat olleet melko luentopainotteisia, eikä läsnäolopakkoa juuri ole. Omalla vastuulla on se, että opinnot etenevät.

Elintarviketieteiden opintoihin kuuluu hyvin paljon kemiaa, mutta kurssit lähtevät ruohonjuuritasolta, eli aiempaa kokemusta ei juuri tarvitse olla. Ensimmäisestä vuodesta asti on laboratoriokursseja ja jonkin verran myös spesifimpiin teemoihin liittyviä kursseja, esimerkiksi viljateknologian kurssin voi valita heti ensimmäisenä vuotena. Tietyt kurssit pitää käydä tietyssä järjestyksessä mutta muuten opintosuunnitelman ja etenemisen voi rakentaa hyvin vapaasti, mistä olen itse pitänyt. Sivuaineena luen ravitsemustiedettä. Olen myös miettinyt suorittavani JOO-opintoja muissa yliopistossa.

Tähän mennessä kiinnostavin kurssi on ollut elintarvikekemian perusteet, jossa käymme läpi elintarvikkeiden makrokomponentit – proteiinit, lipidit ja hiilihydraatit – ja miten ne vaikuttavat elintarvikkeisiin ja elimistössämme. Ensimmäinen labrakurssi oli myös kiinnostava ja konkretisoi opittuja asioita. On kiva päästä tekemään käsillään luentokurssien vastapainoksi.

Kenelle elintarviketieteen opinnot sopivat?

Kiinnostus kemiaan pitää olla olemassa, sillä sitä on opinnoissa paljon. Opinnot eivät vaadi esimerkiksi lukion pitkää kemiaa, kunhan aiheeseen on peruskiinnostus ja on valmis oppimaan. Jonkinlainen kiinnostus ruokaa kohtaan pitää olla, sillä se on kaiken ytimessä. Muuten opinnoissa pystyy suuntautumaan niin monipuolisesti esimerkiksi ravitsemukseen, elintarvikekemiaan tai -turvallisuuteen, liha-, maito- ja viljateknologioihin tai elintarviketalouteen, että uskoisin opintojen sopivat hyvin monelle.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Opiskelen nyt ensimmäistä vuotta, joten tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä auki. Minua kiinnostaa erityisesti ravitsemus. Se kytkeytyy niin moneen asiaan yleisessä terveydessä: psyykkiseen terveyteen, suorituskykyyn urheilussa ja päivittäisessä elämässä. Ravitsemuksesta liikkuu paljon väärää tietoa internetissä ja somessa. Luotettavalle ja helposti pureksittavalle tiedolle on tarvetta. Jonkin asiantuntijatyö valtiolla ravitsemuksen parissa voisi olla kiinnostaa tulevaisuudessa. Myös maitoteknologia on mielenkiintoista: se tarjoaa paljon mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita. 

Onko opiskelijaelämä vienyt mukanaan?

Olen ollut aktiivisesti ainejärjestötoiminnassa mukana. Joka syksy fuksit, eli ensimmäisen vuoden opiskelijat, muodostavat fuksitoimikunnan, joka on mukana esimerkiksi järjestämässä pikkujouluja.

Lähdin mukaan myös elintarviketieteiden ainejärjestö Lipidin toimintaan mukaan ja olen ollut järjestämässä erilaisia tapahtumia ja juhlia. Parhaillaan olen aloittamassa toisen ainejärjestömme Viri Lactiksen tiedottajana. Viri Lactis on vanha maitoteknologian ainejärjestö, joka on kuitenkin jäänyt sisarjärjestönä elämään, vaikka maitoteknologia on nykyään osa elintarviketieteiden koulutusohjelmaa.

Uutena opiskelijana kannattaa lähteä avoimin mielin kaikkiin tapahtumiin mukaan, vaikka muidenkin ainejärjestöjen toimintaan – mukaan pääsee aina ja uusia kavereita on helppo löytää. Viikin kampuksella on todella hyvä yhteishenki.

Lue lisää elintarviketieteiden kandiohjelmasta

 

 

 

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Moderni ihminen on ruoastaan ja ravinnostaan aiempaa paljon tiedostavampi ja vaativampi, mikä luo uusia mahdollisuuksia elintarviketeollisuuden alalla. Uudet teknologiat, eettisyyden ja ekologisuuden vaatimus sekä uudet ruokatrendit luovat mielenkiintoisia suuntautumismahdollisuuksia alan opiskelijoille. Maailma muuttuu, mutta ruoka on välttämätöntä, jokapäiväistä ja kansainvälistä. Tämän takia elintarviketieteiden ala on hyvä ja varma työllistäjä. Tutkinto antaa kelpoisuuden maisteriopintoihin elintarviketieteiden, elintarviketalouden ja kulutuksen, ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen (opintosuunnassa ihmisen ravitsemus) sekä mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmissa.