HY Koulutuksen arviointikeskuksen strategia julkaistu

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen strategia 2018-2021 pohjautuu Helsingin yliopiston strategiaan. Omassa strategiassamme korostuvat tutkimus- ja arviointitoimintaamme ohjaavat periaatteet, jotka ohjaavat toimintaamme keskeisillä painoaloillamme.

Koulutuksen arviointikeskuksessa toteuttava tutkimus on monitieteistä ja kattaa useita tutkimuksellisia teemoja. Erityisasiantuntijuuttamme edustaa alkuunsaattamamme  kansallinen oppimaan oppimisen arviointi. Nykyisin tutkimuksemme kohdistuu monipuolisesti kasvatuksen ja koulutuksen eri tasoille niin oppilaan, opettajan, koulun ja koulutusjärjestelmän poikkileikkaustutkimuksiin (ml. PISA-arvioinnit) kuin pidempikestoiseen kehitykselliseen seurantaan. Strategiamme tukee toimintamme kehittämistä ja Helsingin yliopiston yhteisten strategisten tavoitteiden toteuttamista Koulutuksen arviointikeskuksessa. Tervetuloa tutustumaan strategiaamme.

Tutustu strategiaamme.