Info

Sus­tain­ab­il­ity solu­tions – Part­ner­ships in sci­ence and bey­ond. Konferenssi 2018.

Mitä kestävyystiede oikeastaan on? Millaisia keinoja meillä on ratkaista haastavia ja monimutkaisia kestävyysongelmia, jotka uhkaavat ihmiskuntaa?

The HELSUS Sustainability Science Days 2018 tuo yhteen akateemisen yhteisön ja sidosryhmät, kuten yrityksiä, kaupunkeja ja järjestösektorin toimijoita, jotka paneutuvat kestävyyden kysymyksiin kahden päivän ajan. Luvassa on kiinnostavia puheenvuoroja sekä HELSUSin viiden tutkimusteeman ympärille rakennettuja työpajoja, jotka tarjoavat osallistujille uusia näkökulmia kestävyystieteeseen. Tapahtumat tarjoavat myös hyvän tilaisuuden verkostoitumiseen kestävyyskysymysten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa.

Kestävyysteide on kansainvälisesti verrattain nopeasti kehittynyt lähestymistapa kestävyyden monitahoisiin ongelmiin. Sustainability Science Days 2018 tapahtuman tieteellinen osuus keskittyy tarkastelemaan millaisille teorioille ja metodologioille tämä tieteenala tällä hetkellä pohjautuu. Toiminnallinen ohjelma haastaa kehittämään tieteeseen pohjautuvia ratkaisualustoja kestävyysongelmiin, jotka liittyvät HELSUSin tutkimusteemoihin: kaupunkitutkimukseen, kestävyysaiheisiin arktisessa ja globaalin etelän konteksteissa, tuotannon ja kulutuksen kysymyksiin sekä kestävyystieteen teoriaan ja metodologiaan.

Tulevaisuutemme riippuu rajat ja organisaatiot ylittävästä yhteistyöstä, siksi tämän vuoden teemaksi on valittu Sustainability Solutions - Partnerships in Science and Beyond. Tervetuloa mukaan ottamaan askel kohti kestävämpää yhteiskuntaa!