Abstraktit

Abstraktien jättö on nyt päättynyt. (Avoinna 1.1.-15.3.2019.). Kiitos abstrakteista!

Ilmoitukset abstraktien hyväksynnästä lähetetty 30.3.2019 mennessä.

LINGUAPEDA 2019 / Abstraktiohjeet

Abstraktin pituus: korkeintaan 250 sanaa (sisältäen otsikon, abstraktiin ei sisällytetä lähdeluetteloa)

Kieli: suomi, ruotsi, englanti

Tutkimuksen tai kokeilun vaihe: valmis tai meneillään oleva

Abstraktin rakenne

Abstrakti kirjoitetaan siten, että siitä ilmenevät selkeästi:

 • Tutkimuksen tai kokeilun tavoite ja teoriaperusta
 • Tutkimuskysymykset tai kokeilun kohde
 • Suoritustapa: tutkimushenkilöt, mittarit ja niiden suhde tutkimuskysymyksiin ja teoriaperustaan, tiedon keruun ja analyysin menetelmät
 • Tärkeimmät tulokset
 • Johtopäätökset ja toimintasuositukset

Huom. Abstraktin tulee olla anonymisoitu, joten ethän kirjoita siihen nimeäsi.

Seminaarin yleisteema on opettajan tulevaisuusosaaminen. Ilmoita abstraktia jättäessäsi, mihin alateemaan esityksesi sopii:

 • opetusharjoittelun tutkimus
 • opettajuuden tutkimus
 • kieltenopetuksen tutkimus
 • digitaalisuus kieltenopetuksessa
 • uudistuva arviointi
 • aineiden/tieteenalojen välinen integraatio
 • muu (liittyen kielipedagogiikan ajankohtaisiin ja yleisiin kysymyksiin)