"Oikeudenmukaisuuden tukeminen vähentää taakkasiirtymää ja edistää anteeksiantoa"

Syrjivien ja alistavien valtarakenteiden purkaminen edellyttää ihmisoikeuksien, tasa-arvon, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamista.

Tämä on tärkeää myös sovinnon näkökulmasta. Konfliktien ollessa sirpaloituneita ja rauhansopimusten ollessa paikallisia, sovintoa voidaan etsiä ja edistää myös paikallisesti. - Johanna Sumuvuori

Ulkoministeri Pekka Haaviston poliittinen valtiosihteeri Johanna Sumuvuori oli yksi Helena Ranta Forumin puhujista. Puheenvuorossaan Sumuvuori korosti Suomen roolia ja mainetta luotettavana ja puolueettomana rauhanvälittäjänä, joka on sitoutunut edistämään erityisesti heikossa asemassa olevien oikeuksia. Suomi edistää muun muassa naisten ja nuorten roolia ja osallistumismahdollisuuksia, sekä vammaisten henkilöiden erityistarpeiden huomioonottamista erityisesti rauhanrakentamisessa.

Sumuvuori muistutti, että on myös tärkeää huomioida Euroopassakin vallalla olevat pyrkimykset painostaa historiantutkimus ja –opetus palvelemaan nykyisten vallanpitäjien tarpeita, joka ilmenee esimerkiksi itsenäistä tutkimustyötä tekeviin historiantutkijoihin kohdistuvana painostuksena ja häirintänä. “Väärän ja vääristyneen historiantiedon jakaminen on osa tietoverkoissa jaettavaa disinformaatiota, sekä eripuran ja suoranaisen vihan lietsomista”, Sumuvuori totesi. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää turvata tutkijoiden mahdollisuudet tutkia ja käydä faktapohjaista keskustelua kansallisen historian arkaluontoisemmistakin vaiheista.

Suomi on sitoutunut edistämään ja turvaamaan ihmisoikeuksia meillä ja maailmalla sekä puolustamaan oikeuden toteutumista yhteiskunnan kaikilla tasoilla, ja kaikille ihmisille. Maailmalla Suomi tunnetaan luotettavana ja puolueettomana rauhanvälittäjä, ja hallitusohjelman mukaisesti ulkoministeriöön on perustettu uusi yksikkö - rauhanvälityskeskus.

Sumuvuori muistuttaa puheessaan, että kyse ei ole vain oikeusnormien noudattamisesta ja kehittämisestä, vaan laajemmin ihmisarvon kunnioittamisesta. Ihmisoikeustoiminnassa otetaan huomioon ja annetaan ääni erityisesti heikoimmassa asemassa oleville. Oikeuksien takana olevan moraalietiikan, sekä oikeudenmukaista rauhaa tukevan rauhankulttuurin on kyettävä kehittymään. Se vaatii aikaa sekä vuorovaikutteisten käytäntöjen tukemista. Vaikka uhriksi joutuneen anteeksianto tai vääryyksiin syyllistyneen teon tunnustus tai katumus on viime kädessä yksilön päätös, tarvitaan sen tueksi sovintoa ja anteeksiantoa tukevia yhteisöjä. Vuosittain järjestettävä Helena Ranta Forum kokoaa yhteen päättäjät ja kansalaiset sekä tutkijat ja käytännön toimijat keskustelemaan, jakamaan tietoa ja etsimään yhdessä keinoja totuuden esille saamiseksi, kärsimyksen vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi, jotta voimme yhdessä rakentaa juuri näitä sovintoa ja anteeksiantoa tukevia yhteisöjä, joiden merkitystä Johanna Sumuvuori avauspuheenvuorossaan korosti.

Katso videotallenne forumista täällä: https://www.youtube.com/watch?v=GdnsqhW4ACE

Yksittäiset paneelikeskustelut ja puheenvuorot voit kuunnella myös podcast palvelussa: https://open.spotify.com/show/6osxivfv89fGoVYqc4wRgG