Kasvatustieteellisen tiedekunnan linjaus harjoitteluista

Opetusharjoittelut oppilaitoksissa ja päiväkodeissa koronavirustilanteen aikana

Päivitys 3.4.2020 klo 15.00:

Harjoitteluun ilmoittautuneita opiskelijoita on tiedotettu sähköpostitse perjantaina 3.4. opintosuuntakohtaisista ratkaisuista opetusharjoitteluissa.

Päivitys 31.3.2020 klo 17.50:

Hallituksen tiedotustilaisuudessa 30.3.2020 opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson tiedotti, että poikkeusolot päiväkodeissa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa jatkuvat 13.5.2020 saakka. On myös mahdollista, että lähiopetukseen ei voida palata koko kevätlukukautena. Ministerin mukaan on erityisen tärkeää varmistaa, että keväällä koulunsa ja opintonsa päättävien valmistuminen ja siirtyminen seuraavalle koulutusasteelle tai työelämään saadaan turvattua.

Tässä muuttuneessa tilanteessa kasvatustieteellinen tiedekunta tekee kaikkensa, jotta keväällä 2020 valmistumassa olevat opiskelijat pystyisivät valmistumaan. Opetusharjoitteluiden osalta valmistelemme asiaa huomisessa (1.4.2020) kokouksessa eri opintosuuntien harjoitteluvastaavien kanssa. Olemme yhteydessä opetusharjoittelijoihin mahdollisimman pikaisesti. Seuratkaa aktiivisesti Opiskelijan ohjeita.

30.3.2020 klo 7.00 julkaistu tiedote:

Kasvatustieteellinen tiedekunta on tehnyt 16.3.2020 päätöksen harjoitteluiden keskeytyksestä. Päätös on tehty tilanteessa, jossa Suomen hallitus on ilmoittanut poikkeusoloista ja päättänyt sulkea koulut ja oppilaitokset ja rajata päiväkotien toimintaa. Poikkeuksellisen voimakkaat toimet perusteltiin tarpeella hidastaa epidemian etenemistä, suojata riskiryhmiin kuuluvia ja varmistaa terveydenhuollon toimintakyky tehohoitoa tarvitseville.

Tiedekunta on valinnut samoin: asetumme heikoimpien puolelle. Suuria määriä lähikontakteja vaativa ohjattu harjoittelu keskeytetään. Näin suojellaan riskiryhmiin kuuluvia lapsia, oppilaita, opettajia ja ohjaajia sekä opiskelijoitamme. 

Tiedekunta kantaa vastuun harjoittelun keskeyttämisestä, jotta yksittäisen päiväkodin, koulun, yhteistyökunnan, ohjaajan tai opiskelijan ei tarvitse miettiä, mitä asiassa olisi viisasta tehdä.   

Kaikille harjoittelijoille yhdenvertainen kohtelu 

Oppilaitosten siirtyminen poikkeusoloihin ja erilaisiin etätyöskentelyn muotoihin on ollut uutta luova kokemus mutta myös mittava ponnistus. Harjoittelua ohjaavien voimavarat ovat olleet koetuksella erityisesti lasten ja nuorempien oppilaiden kohdalla. 

Valmiudet ja mahdollisuudet etätyön muotoihin ovat osoittautuneet harjoittelupaikoissa kirjaviksi, mikä tarkoittaisi harjoittelun jatkuessa eriarvoisia harjoitteluolosuhteita ja vaihtelevaa ohjauksen laatua.  

Tilanne Uudellamaalla voi muuttua nopeasti, ja henkilöstön sairastumiset niin päiväkodeissa, oppilaitoksissa kuin yliopistollakin vaatisivat monenlaisia ohjauksen erityisjärjestelyjä. 

On erittäin tärkeää, että jokainen päiväkoti, koulu ja oppilaitos opettajineen saa aikaa sopeutua nopeaan muutokseen. On myös reilua, että yli 600 harjoittelijaamme saavat poikkeustilanteessa mahdollisimman yhdenvertaisen kohtelun.  

Harjoitteluja jatketaan heti kun mahdollista 

Opetusharjoitteluja jatketaan mahdollisuuksien mukaan tänä keväänä tai ensi syksynä. Tiedekunta seuraa tilannetta ja tekee päätökset tilanteen muuttuessa. 

Niille opetusharjoittelijoille, jotka ehtivät pitää vähintään 50 % opetusharjoittelutunneista ennen harjoittelun keskeytymistä, räätälöidään korvaava suoritus, jotta he saavat harjoittelunsa päätökseen tänä keväänä. Korvaava suoritus sovitaan yhdessä opintosuunnan harjoitteluvastaavan kanssa.  

Kaikille syksylle siirtyville harjoittelijoille taataan harjoittelumahdollisuus. Erityisesti otetaan huomioon ne opiskelijat, joiden valmistuminen viivästyi. 

Muualla kuin oppilaitoksessa tehtävä harjoittelu voi jatkua siihen asti, kun työnantaja sen sallii ja se on mahdollista. 

Opiskelijoiden kannattaa suorittaa kevään aikana kaikkia niitä opintoja, joihin on mahdollisuus. 

Lisätiedot: kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusvaradekaani Anu Laine, anu.laine@helsinki.fi, puh. 050 318 39 20

Lisätiedot opiskelijoille

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen kasvatustieteellisessä tiedekunnassa