Ohjeet ja käytännöt

Ohjeita Interlabin käyttöön.

Laadimme parhaillaan ohjeistusta laboratorion laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä varten. Materiaali löytyy Flamma-työryhmästä sitä mukaa kun sitä valmistuu. Erillistä opastusta ja tukea varten ota yhteys laboratorion tekniikasta vastaavaan henkilöön!