Fasiliteetit

ACTRIS koostuu laajasta verkostosta kansallisia mittausasemia ja tutkimusalustoja (National Facilities) ja keskuksista (Central Facilities), joihin lukeutuvat ACTRIS Päämaja (Head Office), Datakeskus (Data Centre) sekä 6 kalibrointikeskusta (Topical Centres).

Kansalliset mittausasemat tuottavat korkealaatuista pitkäaikaismittausaineistoa. Tutkimusalustoihin kuuluvat simulaatiokammiot, laboratoriot ja liikuteltavat alustat. Tutkimusalustoilla tehdään kampanjaluonteisia mittauksia ilmakehän prosessien ja yhdisteiden ymmärtämiseksi.

Eurooppalaiset ACTRIS keskukset ovat tutkimusinfrastruktuurin avainasemassa. Keskukset tarjoavat operatiivista tukea mittausasemille ja tutkimusalustoille sekä palveluita muille käyttäjille, mm. mittaussuosituksia ja -ohjeita, laitekalibrointeja, datan laadunvarmistusta, koulutusta ja laitekehitystä. ACTRIS keskuksiin lukeutuvat Kalibrointikeskukset ovat järjestäytyneet ACTRIS:n tieteellisten teemojen ympärille (pienhiukkaset, pilvet, hivenkaasut), kukin keskittyen joko kaukokartoitus (remote sensing, maanpinnalta käsin, esim. tutkat) tai maanpinnalla tehtäviin mittauksiin (in situ).

Suomella on yhteensä 14 huippuluokan ACTRIS mittausasemaa ja tutkimusalustaa. Tämän lisäksi Suomella on merkittävä rooli viidessä ACTRIS keskuksessa (päämaja, yksikkö datakeskuksessa ja 3 yksikköä kalibrointikeskuksissa). ACTRIS:ta johdetaan Suomesta; ACTRIS ERIC:n päämaja on Suomessa. Helsingin yliopisto johtaa kahta ACTRIS:n kalibrointikeskusyksikköä aerosoli- ja reaktiivisten hivenkaasujen mittauksiin keskittyvissä kalibrointikeskuksissa. Ilmatieteen laitos puolestaan johtaa yksikköä pilvikaukokartoituskalibrointikeskuksessa sekä pilvikaukokartoitusdataan liittyvää yksikköä datakeskuksessa.

 

Mittausasemat

aerosol = pienhiukkaset, cloud = pilvet, reactive trace gases = hivenkaasut

 • SMEAR I (Värriö, Helsingin yliopisto): Aerosol in situ, Cloud in situ, Reactive trace gases in situ. PI: Mikko Sipilä.
 • SMEAR II (Hyytiälä, Helsingin yliopisto): Aerosol in situ, Reactive trace gases in situ, Aerosol remote sensing, Cloud remote sensing. PI: Tuukka Petäjä
 • SMEAR III (Helsinki, Helsingin yliopisto & Ilmatieteen laitos): Aerosol in situ, Reactive trace gases in situ. PI: Leena Järvi, Tuukka Petäjä, Hilkka Timonen.
 • SMEAR IV (Kuopio, Itä-Suomen yliopisto & Ilmatieteen laitos): Aerosol in situ, Cloud in situ. PI: Annele Virtanen, Mika Komppula
 • Pallas (Ilmatieteen laitos): Aerosol in situ, Cloud in situ, Reactive trace gases in situ, Cloud remote sensing. PI: Antti Hyvärinen.
 • Utö (Ilmatieteen laitos): Aerosol in situ, Reactive trace gases in situ. PI: Antti Hyvärinen.
 • Marambio (Etelämanner, Ilmatieteen laitos): Aerosol in situ. PI: Eija Asmi.
Tutkimusalustat
 • Multi-wavelength Raman Lidar (Ilmatieteen laitos, liikuteltava alusta): Aerosol remote sensing. PI: Mika Komppula.
 • Doppler Cloud Radar (Ilmatieteen laitos, liikuteltava alusta): Cloud remote sensing. PI: Ewan O'Connor.
 • Doppler Lidars (Ilmatieteen laitos, liikuteltava alusta): Cloud remote sensing. PI: Ewan O'Connor.
 • Mobile Aerosol Laboratory (Tampereen yliopisto, liikuteltava alusta): Aerosol in situ, Reactive trace gases in situ. PI: Miikka Dal Maso, Jorma Keskinen.
 • Unmanned Aerial Vehicle (Ilmatieteen laitos, liikuteltava alusta): Aerosol in situ, Cloud in situ. PI: David Brus.
 • Kuopio Atmospheric Simulation Chambers (Itä-Suomen yliopisto, ilmakehän simulaatiokammio): Aerosol in situ. PI: Annele Virtanen.
 • Aerosol, cluster and trace gas laboratory (Helsingin yliopisto, laboratorio): Aerosol in situ, Reactive trace gases. PI: Tuukka Petäjä.
Suomen kontribuutio ACTRIS keskuksiin
 • ACTRIS ERIC Päämaja (ACTRIS ERIC Head Office), PI: välivaiheen ACTRIS johtaja Eija Juurola
 • Aerosolimittausten kalibrointikeskus (Centre for Aerosol In Situ Measurements): yksikkö keskittyen alle 10 nm pienhiukkasten mittauksiin (Helsingin yliopisto), PI: Silja Häme
 • Reaktiivisten hivenkaasujen mittausten kalibrointikeskus (Centre for Reactive Trace Gases In Situ Measurements): yksikkö keskittyen tiivistyvien höyryjen mittaamiseen massaspektrometrian avulla (Helsingin yliopisto), PI: Silja Häme
 • Pilvikaukokartoituskalibrointikeskus (Centre for Cloud Remote Sensing): yksikkö keskittyen Doppler Lidar datan prosessointiin ja laadunvarmistukseen (Ilmatieteen laitos), PI: Ewan O’Connor
 • Datakeskus (Data Centre): pilvikaukokartoitusdataan liittyvä yksikkö (Ilmatieteen laitos), PI: Ewan O’Connor