Tue huipputiedettä – lahjoita humanismiin

Lahjoitusvarat ovat tärkeässä asemassa tiedekunnan toiminnassa. Niiden avulla pystytään tekemään uusia avauksia perinteisten tieteenalojen rinnalle.

Tiedekunnan kuusi lahjoitusvaroin perustettua professuuria ovat erinomainen esimerkki lahjoitusten mahdollisuudesta vaikuttaa laajasti humanistisiin arvoihin yhteiskunnassa ja maailmassa. Lahjoitusprofessorit tutkivat Yhdysvaltoja, Venäjää, yrityshistoriaa, alkuperäiskansoja, tietokirjoittamista ja meriarkeologiaa meillä ja muualla.

Humanististen tieteiden rahastot tukevat vuosittain kymmeniä opiskelijoita ja tutkijoita heidän ponnisteluissaan tieteen hyväksi. Käy tutustumassa rahastoihin ja tule mukaan lahjoittajaksi!

Näin lahjoitat

Tee lahjoitus helposti verkossa.

Voit myös lahjoittaa tilisiirrolla.

Tilinumero: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH

Saaja: Helsingin yliopiston rahastot

Viestiksi: Rahaston nimi tai lahjoituksen tarkoitus, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot.  

850 euroa ja sitä suuremmista lahjoituksista pyydämme täyttämään myös lahjakirjan.

Lue lisää lahjoittamisesta.

Lahjoitukset vaikuttavat tiedekunnassa merkittävällä tavalla
Tutustu lahjoitusprofessuurien tärkeään työhön

Professuurin lahjoittaminen on investointi tärkeän tutkimusalueen edelläkävijyyteen tai uuden tutkimusalan synnyttämiseksi. Kiitos lahjoittajat ja yhteistyökumppanit!

Katso kaikki humanistisen tiedekunnan lahjoitusprofessuurit.