Vuoden Kristiina -palkinnon saa FemF - Feministinen Forum

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine on valinnut Vuoden Kristiina 2017 -palkinnon saajaksi vuotuisen Feministinen Forum- tapahtuman ja sen takana olevan toimintaryhmän. FemF eli Feministisk Forum - feministinen foorumi kokoaa yhteen monen sukupolven ja monentyyppisiä feministisiä toimijoita ja luo uudenlaista feminististä tilaa Helsinkiin. Tänä vuonna FemF järjestetään viidennen kerran.

Feministinen Foorumi on kokonainen päivä täynnä keskusteluja, luentoja, työpajoja, taidetta, teatteria, musiikkia ja performansseja. Vuonna 2016 ohjelman järjestäjiä oli yli 30 ja osallistujia 1200.  Foorumilla on vuosittain jokin ajankohtainen ja laaja kattoteema, jonka alle monenlaiset sessiot asettuvat. Tapahtuma organisoidaan paljolti vapaaehtoisvoimin ja talkootyönä, sen hierarkiat ovat matalat ja toimintatavat luovia. Feministinen Foorumi on kaikille avoin matalan kynnyksen tapahtuma, jonne on helppo tulla ja jossa erilaiset feministisen liikkeen ja aktivismin muodot voivat kohdata. Viimeisimmän tutkimustiedon esittäminen aktivismin ja taiteen keinoin on foorumin erityinen ansio, samoin tapahtuman luonteva ja inklusiivinen monikielisyys. Feministinen Foorumi on myös ollut ensimmäisten joukossa nostamassa esille turvalliseen tilan teemoja ja käytäntöjä sekä valaissut rodullistetun tilan problematiikkaa.

Vuoden Kristiina -palkinto kantaa sukupuolentutkimuksen oppiaineen edeltäjän Kristiina-instituutin nimeä, ja se myönnetään vuosittain sukupuolentutkimuksen tunnetuksi tekemisestä ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tehdystä työstä. Palkinto on myönnetty vuodesta 2001 lähtien. Palkintolautakuntaan kuuluivat vuonna 2017 Tuija Pulkkinen, Elina Oinas, Sirpa Lappalainen, Jonna Nummela ja Aino-Maija Hiltunen. Palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen oppiaineen sadonkorjuujuhlassa 16.5.2017.

Sukupuolentutkimuksen gradupalkinto 2017 Santahaminan naispunavankileirin oloja, hallintoa ja sosiaalisia suhteita kartoittavalle työlle

 

Sukupuolentutkimuksen gradupalkinto 2017 myönnettiin FM Virva Liskin pro gradu -tutkielmalle ”Maitoa, verta ja merisotilaita. Naisten  selviytyminen Santahaminan  punavankileirissä kesällä 1918”.

Palkinnonsaajan valitsi tänä vuonna VT Linda Hart. Hart kuvaili Liskin työtä kauniiksi ja selkeäksi opinnäytteeksi, joka luo uutta tietoa naisten ja erityisesti nuorten naisten omaksumista yhteiskunnallisista rooleista ja toimijuudesta vuoden 1918 tapahtumissa.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Aino-Maija Hiltunen: aino-maija.hiltunen@helsinki.fi.