Vuoden Kristiina 2022 -palkinnon saa Ruskeat tytöt

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine on valinnut Vuoden Kristiina 2022 -palkinnon saajaksi Ruskeat Tytöt ry:n.

Ruskeat tytöt on verkkojulkaisualusta ja yhdistys, joka jo vuodesta 2017 lähtien on tuonut julki ruskeiden ja aliedustettua sukupuolta olevien näkökulmia. Koko Hubaran blogista alkunsa saanut kulttuurimedia on kasvanut laajaksi ja monipuoliseksi julkiseksi toiminnaksi ruskeilta tytöiltä ruskeille tytöille. Ruskeat tytöt toimii verkostomaisesti ja rodullistettujen, ruskeiden ihmisten omilla ehdoilla.

Ruskeat tytöt yhdistää intersektionaalisen feminismin ja sukupuolentutkimuksen ideoita käytännön aktivismiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Verkosto on tehnyt pitkäjänteistä ja sitkeää työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan hyväksi ja valtamediassa marginalisoitujen henkilöiden oikeuksien huomioimiseksi. Samalla Ruskeat tytöt myös uudistaa jatkuvasti toimintaansa ja kouluttaa mukaan uusia toimijoita. Se muun muassa ylläpitää RT LIT Akatemia-kirjoittajakoulua, joka pyrkii laajentamaan representaatiota suomalaisen kirjallisuuden ja mediatuotannon aloilla meiltä meille -periaatteella.

Ruskeat tytöt on tehnyt sukupuolentutkimuksellisesti merkittävää työtä rodullistamisen ja sukupuolen risteäviä eroja koskevan kielen kehittämisessä. ”Ruskeilla” järjestö viittaa ihmisiin, jotka on rodullistettu ”toisiksi” ja ”tytöillä” se tarkoittaa sukupuolia, jotka ovat systemaattisesti aliedustettuja mediassa. Luovasti sekä suomalaisessa että pohjoismaisessa ja englanninkielisessä ympäristössä toimien yhdistys on kehittänyt uutta kieltä, ja sen käyttämä suomen kielen ilmaus ”Ruskeat tytöt” on jo itsessään vaikuttanut näkyvästi ja positiivisesti suomenkielisessä keskustelussa.

Korona-ajan vuosien 20202021 Kristiina-palkintojen saajiksi valittiin sukupuolentutkimuksen emeritaprofessorit Aili Nenola ja Harriet Silius

Professorit Aili Nenola ja Harriet Silius ovat olleet keskeisiä toimijoita sukupuolentutkimuksen tieteenalan muodostumisessa yliopistolliseksi oppiaineeksi Suomessa, ja molemmat ovat vaikuttaneet vahvasti alan yliopistollisten instituutioiden syntymiseen. Aili Nenola  ja Harriet Silius ovat olleet ratkaisevia toimijoita maisteri- ja  tohtorintutkintojen kouluttamisen alkamisessa, valtakunnallisen tohtoriohjelman luomisessa, sukupuolentutkimuksen tunnustetuksi tulemisessa tutkimusrahoituksessa ja yliopistollisissa rakenteissa, sekä kansainvälisessä yhteistyössä pohjoismaisten ja eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

Ali Nenola toimi Helsingin yliopiston naistutkimuksen professorina vuosina 1995–2006, humanistisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004–2006 sekä Suomen akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajana vuosina 1998–2000. Harriet Silius toimi Åbo Akademin naistutkimuksen professorina vuosina 1994–2016, Nordic Journal of Womens Studies päätoimittajana vuosina 1996–1999, sekä eurooppalaisen naistutkimuksen verkoston (AOIFE) ensimmäisenä puheenjohtaja vuosina 1996–1999 ja yhtenä ATGender -yhdistyksen puheenjohtajista vuosina 2009–2011. Tunnustus myönnetään Nenolalle ja Siliukselle kiitoksena heidän erittäin merkittävästä panoksestaan siihen, että Suomessa on tällä hetkellä elinvoimainen akateeminen sukupuolentutkimuksen tieteenala.

Vuoden Kristiina -palkinto kantaa sukupuolentutkimuksen Helsingin yliopistossa käynnistäneen Kristiina-instituutin nimeä, ja se myönnetään vuosittain sukupuolentutkimuksen tunnetuksi tekemisestä ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tehdystä työstä. Palkinto on myönnetty vuodesta 2001 lähtien. Palkintolautakuntaan kuuluivat vuonna 2022 Tuija Pulkkinen, Heidi Härkönen, Riikka Taavetti, Nasti Stenius ja Aino-Maija Elonheimo. Palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen oppiaineen sadonkorjuujuhlassa 12.5.2022.