Valtaeliittien ja suuryhtiöiden tutkimusta

Markku Kuisman akateemiset tutkimushankkeet ovat keskittyneet valta- ja liike-eliittien syntyyn ja rooliin pitkän aikavälin yhteiskunnallisissa muutoksissa. Tutkimussuunnan käynnisti 1998 alkanut Suomen Akatemian rahoittama projekti Elites and Social Change: Family Strategies and Networks of Power 1500–2000, ja sitä jatkoi hanke Business Elite: Roots and Roles in Modern Society. The Finnish case in the European context 1750–2000.

Hankkeille oli ominaista vakiintuneiden lähestymistapojen ja tieteenalarajojen ylitys ja yhdistely, samoin kuin kansallis-alueellisten ja globaalien kehityskulkujen vuorovaikutukseen paneutuminen. Yleistä oli myös biografian soveltaminen metodina.

Myös tohtorikoulukseen ja kansainväliseen kouliintumiseen panostettiin tuntuvasti. Eliitti-projektien ympärille muodostuneissa ryhmissä syntyi 12 väitöskirjaa, joista ensimmäisenä Mirkka Lappalaisen Creutz-tutkimus Suku, valta, suurvalta.

Elämäkertatutkimuksen uudesta noususta kertovat myös Kuisman johtama Paloheimo-liikesukua tarkasteleva hanke ja Serlachius-hanke. Viimeksi mainitussa valmistui kaksi kiitettyä industrialisti-elämäkertaa; Teemu Keskisarjalta teos Vihreän kullan kirous (Siltala, 2010) ja Oula Silvennoiselta Paperisydän (Siltala, 2012)

Markku Kuisman omat päätyöt käsittelevät modernin kapitalismin ydinaloja: kaivos-, metsä- ja öljyteollisuutta sekä liikepankkilaitosta. Samalla tarkastelussa ovat monet kansallisiksi instituutioiksi aikanaan mielletyt yritykset kuten Kansallis-Osake-Pankki, Neste ja Outokumpu.

Teos Metsäteollisuuden maa: Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä (1993, uusi painos 2006) kuvaa Suomen taloudellista ja poliittista kehitystä osana Eurooppaa ja maailmantaloutta.

Kapitalismin ja yhteiskunnan suhteesta

Markku Kuisma on mukana Capitalism, State & Society -tutkimusryhmässä, jonka mielenkiinnon kohteena on kapitalismin ja yhteiskunnan suhde Euroopassa.

Yksi tutkimusryhmän hankkeista on Päivälehti-Helsingin Sanomat 1889–2019,  jota Kuisma on johtanut vuodesta 2012. Hankkeessa tutkitaan Suomen johtavan päivälehden muutosta ja merkitystä osana kansallista julkisuutta ja kansainvälisten suhteiden jännitekenttää. Pitkän tarkastelujänteen näkökulmina painottuvat journalismi, politiikka, liiketoiminta ja kulttuurielämä sekä niiden keskinäisyhteydet.

Kaikki Capitalism, State & Society -tutkimusryhmän käynnissä olevat projektit:
http://blogs.helsinki.fi/capitalism-and-society/projects/

Markku Kuisman johtamia aikaisempia tutkimusprojekteja:
http://blogs.helsinki.fi/capitalism-and-society/past-projects/