Väitös 27.2.2016: Olga Nenonen, Venäjän kieli ja kirjallisuus

FL Olga Nenonen väittelee 27.2.2016 kello 11 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Fonetičeskoe razvitie russko-finskih bilingvov doškol'nogo vozrasta" (Alle kouluikäisten venäjä-suomi kaksikielisten lasten foneettinen kehitys).

Väitöstilaisuus järjestetään yliopiston päärakennuksen salissa 5. Vastaväittäjänä on professori Evgeni Kirov, Pushkin State Russian Language Institute, ja kustoksena on professori Arto Mustajoki.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Slavica Helsingiensia 48.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa.

Lisätietoa:

Suvi Uotinen
02941 24021
suvi.uotinen(at)helsinki.fi