Uusi romanitutkimuksen verkosto edistää eurooppalaista yhteistyötä

Uusi romanitutkimuksen laitosten verkosto perustettiin 29. helmikuuta 2016 Tukholmassa. Verkoston tavoitteena on edistää tutkimuslaitosten eurooppalaista ja kansallista yhteistyötä romanitutkimuksen kaikilla osa-alueilla.

Helsingin yliopistosta mukana ovat dosentti Kimmo Granqvist (yksi verkoston perustajista ja hallituksen puheenjohtaja nelivuotiskaudella 2016–2020) ja Daria Pritup (hallituksen sihteeri).

Verkosto koordinoi, harjoittaa ja edistää romaneja koskevaa monitieteistä tutkimusta. Tutkimus tarkastelee muun muassa romanien kulttuuria, historiaa, uskontoa, politiikkaa ja yhteiskunnallista asemaa, kieltä, kirjallisuutta ja kansanperinnettä.

Päätavoitteena on kehittää romanitutkimusta hyvin verkostoituneena tieteenalana ja tehdä yhteistyötä muiden tieteiden kanssa. Verkosto tekee myös tutkimusta tunnetuiksi laajemmalle yleisölle.

Verkoston tehtäviä:

  • levittää tietoa (konferenssit ja kesäkoulut);
  • ylläpitää verkkosivustoa;
  • edistää ja toteuttaa jäsenlaitostensa välillä yhteisiä tutkimushankkeita, jatko-opiskelijoiden ohjausta, post doc -tutkijoiden ja henkilöstön vaihtoa, tutkijavierailuja ja opetusyhteistyötä; 
  • osallistua alallaan kansainväliseen yhteistyöhön ja tieteellisiin verkostoihin;
  • lisätä tietoisuutta romanien kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä ja toimien romanien inkluusion edistämiseksi.

Romanitutkimuksen laitosten verkosto, perustettu Södertörnin korkeakoulussa, Tukholmassa 29.2.2016

Perustajajäsenet:

Dos. Kimmo Granqvist // Södertörnin korkeakoulu ja Helsingin yliopisto

Mgr. Tatiana Podolinská, PhD. // Slovakian tiedeakatemia (edustajana Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.)

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. // Tšekin tasavallan tiedeakatemia

PhD Elena Marushiakova ja PhD Veselin Popov // Minorities Studies Society Studii Romani (edustajana PhD Sofiya Zahova)

Hallituksen (2016–2020) jäsenet:

Pj. Dos. Kimmo Granqvist // Suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja Mgr. Tatiana Podolinská, PhD

Jäsen, Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc,

Jäsenet, PhD Elena Marushiakova ja PhD Veselin Popov

Sihteeri Daria Pritup // Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Helsingin yliopisto