Tekijänoikeuksien ja tekijyyden muutokset tutkimuskohteena

Hyvä esimerkki tekijänoikeuksien monimutkaisuudesta ja siitä, miten taiteen sisäiset normit ovat eri kuin juridiset normit on taannoinen keskustelu Panu Rajalan ”Intoilija”-romaanista ja plagioinnista. Panu Rajalaa syytettiin I.K. Inhan tekstien plagioinnista. Inhan tekijänoikeudet ovat kuitenkin rauenneet eli juridiikan näkökulmasta plagiointia ei tapahtunut. Mutta taiteenlajin sisäiset normit aiheuttivat kuitenkin keskustelua siitä, miten toisen tekstiä saa lainata uudessa teoksessa.

Projektin vastuullisen johtajan, tutkijatohtori Sanna Nyqvistin mukaan tutkimusprojektissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla taiteentutkimus ja juridiikka. Riku Neuvonen ja Anette Alén-Savikko tuovat hankkeeseen oikeustieteen näkökulman, Sanna Nyqvist ja Outi Oja ovat taiteentutkijoita ja Pauli Rautiainen tarkastelee tekijänoikeutta taiteen sosiologina.

Digitalisaatio on viime vuosina aiheuttanut monenlaisia uusia tekijänoikeuspohdintoja. Outi Oja tutkii tekijyyden uusia muotoja ja tekijänoikeuksia eli esimerkiksi sitä, miten sosiaalisesta mediasta lainatut tekstin osat kierrätetään osaksi uutta tekstiä ja miten tämä vaikuttaa tekijänoikeuteen.

Pauli Rautiaisen osatutkimuksessa paneudutaan taiteilijoiden tekijänoikeustuloihin ja niiden vaikutukseen taiteilijoiden tulotasoon. Näistä asioista tiedetään toistaiseksi hyvin vähän, mutta kansainvälisissä tutkimuksissa on mm. tullut esiin että tekijänoikeustulot saattavat aiheuttaa sekä taiteilijoiden köyhyyttä että sukupuolten välistä epätasa-arvoa.

”Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus” -projektia (2016–2019) rahoittavat Emil Aaltosen säätiö ja Suomen Akatemia. Projekti järjestää jatkossakin useita kertoja vuodessa kaikille avoimia seminaareja.