Taideyliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisiin professuureihin valittiin Otso Lähdeoja ja Susanna Välimäki

Taideyliopisto ja Helsingin yliopisto tiivistävät yhteistyötään taiteen ja kulttuurin tutkimuksen alalla. Yhteisten professuurien aloina ovat taiteen tutkimus ja taiteellinen tutkimus.

Taideyliopisto ja Helsingin yliopisto ovat perustaneet kaksi yhteistä professuuria, joihin on valittu FT, akatemiatutkija ja säveltäjä Otso Lähdeoja ja FT, dosentti Susanna Välimäki.

Taideyliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisten professuurien perustaminen on osa yliopistojen syvenevää tutkimusyhteistyötä. Yliopistojen tavoitteena on hyödyntää toistensa vahvuuksia tutkimus- ja opetusympäristönsä kehittämisessä.

Otso Lähdeojan professuuri sijaitsee Taideyliopistossa ja keskittyy taiteelliseen tutkimukseen. Tehtävän painopisteenä on taiteellisen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen edistäminen. Tehtävässä kehitetään erityisesti monialaisia tutkimusprojekteja Taideyliopiston uuden strategian mukaisesti.

Susanna Välimäen professuuri sijaitsee Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja sen alana on taiteiden tutkimus ja sen painopisteisiin kuuluvat taiteiden tutkimuksen teoriat ja menetelmät, taiteidenvälisyyden kysymykset ja taiteiden suhde yhteiskuntaan.

Molempien professuurien tehtäviin kuuluu taiteen tutkimuksen kehittäminen Taideyliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.

Filosofian tohtori, akatemiatutkija Otso Lähdeoja on taustaltaan säveltäjä ja tutkija, joka toimii taiteen, teknologian ja humanististen tieteiden rajapinnassa. Hän on toiminut vuodesta 2014 alkaen tutkijana Taideyliopistossa. Vuonna 2018 alkaneella akatemiatutkijan kaudellaan Lähdeoja on tutkinut musiikin intersubjektiivisuutta.

Vuosina 2014–2017 Lähdeoja toimi Suomen Akatemian tutkijatohtorina. Vuosina 2016–2018 hän johti Suomen Akatemian kärkihanketta sekä toimi pohjoismaisen Active Acoustic Augmented Instruments -hankkeen johtajana. Taiteellisessa työssään Lähdeoja on toiminut nykymusiikin ja elektronisen musiikin säveltäjänä ja esittäjänä, luonut ääni-installaatioita, performansseja, mediateoksia, sekä säveltänyt musiikkia lukuisiin nykytanssiteoksiin. Tohtoriksi Lähdeoja väitteli Université Paris 8:n CICM-tutkimuskeskuksesta (Centre de recherche en informatique et création musicale) vuonna 2011. Väitöksen jälkeen Lähdeoja teki taiteellista tutkimusta yliopistoissa Belgiassa ja Kanadassa ennen siirtymistään Taideyliopistoon.

Lähdeoja aloittaa viisivuotisessa tehtävässään 1.1.2021.

Filosofian tohtori, dosentti Susanna Välimäki on monipuolinen musiikintutkija. Hänen erikoisalojaan ovat kulttuurinen musiikintutkimus, musiikkianalyysi, audiovisuaalisen musiikin tutkimus, musiikin naishistoria, aktivistinen musiikintutkimus ja ekomusikologia. Välimäki väitteli Helsingin yliopiston musiikkitieteestä tohtoriksi vuonna 2005 tutkielmalla Subject Strategies in Music: A Psychoanalytic Approach to Musical Signification. Hän on toiminut musiikkitieteen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa vuodesta 2011. Hänen palkittiin Humanitaksen Vuoden opettajana 2013.

Susanna Välimäki on myös tietokirjailija, kolumnisti, aktiivinen tieteen popularisoija ja kriitikko. Hänellä on työn alla muun muassa teokset suomalaisista 1800-luvun naissäveltäjistä ja 2000-luvun suomalaisesta nykymusiikista.

Välimäki aloittaa tehtävässään 1.12.2020.

Lisätietoa:

Jaana Erkkilä-Hill

Tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaava vararehtori, Taideyliopisto

jaana.erkkila-hill@uniarts.fi

050 345 3128

Pirjo Hiidenmaa

Humanistisen tiedekunnan dekaani, Helsingin yliopisto

pirjo.hiidenmaa@helsinki.fi

0294154001