Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -tutkimusprojektin aloitusseminaari 15.2.2016

Tekijänoikeuslaki on syntynyt säätelemään taiteen, erityisesti kirjallisuuden, julkaisemista ja levittämistä, mutta se ei nykymuodossaan pysty kattavasti säätelemään alati muuntuvia ja digitalisoitumisen myötä aivan uusia aluevaltauksia tekeviä taiteenlajeja. Taiteen sisällä on omat sääntönsä sille, mitä saa tehdä ja julkaista, mutta näiden sääntöjen suhde tekijänoikeuslakiin on epäselvä.

Mitkä säännöt rajoittavat taidetta, mitkä turvaavat sen tekemisen? Miten taiteen sisäisiä sääntöjä ja tekijänoikeuslakia perustellaan ja miten nämä perustelut sopivat yhteen? Mikä rooli taloudellisen hyödyn turvaamisella on tekijänoikeuslain oikeutusta pohdittaessa?

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia monitieteisessä Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -projektissa (2016–2019), joka on saanut merkittävän tutkimusrahoituksen Emil Aaltosen säätiöltä. Tutkimusta rahoittaa myös Suomen Akatemia. Hankkeessa analysoidaan tekijän asemaa ja oikeuksia nykypäivän taidemaailmassa niin taiteiden tutkimuksen, taidesosiologian kuin oikeustieteen näkökulmista.

Aloitusseminaarissa projektin taustoja, tulevaa toimintaa ja tutkimushankkeita esittelevät projektin johtajan FT Sanna Nyqvistin lisäksi projektin tutkijat, OTT Anette Alén-Savikko, OTT Riku Neuvonen, FT Outi Oja ja HT Pauli Rautiainen.

Nyqvistin tutkimushanke analysoi kirjallisuuden sisäisiä tekijänoikeuskeskusteluja. Alén-Savikko tarkastelee hyvän tavan ja reiluuden ilmenemismuotoja oikeudellisina käsitteinä kuvataiteen yhteydessä. Neuvonen tutkii puolestaan tekijänoikeuden oikeuttamista perusoikeusnäkökulmasta. Ojan tutkimus keskittyy tutkimaan uusien kirjoittamisen tapojen ongelmallisuutta suhteessa nykyiseen tekijänoikeuslakiin. Rautiainen selvittää, miten taiteilijat hyötyvät taloudellisesti oikeudellisesta tekijänoikeudesta.

Seminaarin tavoitteena on aloittaa aktiivinen vuoropuhelu taiteista ja tekijänoikeuksista kiinnostuneiden tutkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä tarjota tietoa tulevasta tutkimusprojektista.

15.2.2016 klo 14.15–16.00, tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu

Helsingin yliopisto, Sos & kom -juhlasali, Snellmaninkatu 12, 00170 Helsinki

Seminaari on kaikille avoin. Kahvitarjoilun takia pyydämme ennakkoilmoittautumista 5.2.2016 mennessä. Voit ilmoittautua ennakkoon tästä.

Lisätietoja seminaarista ja tutkimushankkeesta antaa projektin johtaja Sanna Nyqvist, sanna.nyqvist(at)helsinki.fi, puh. 02941 24327.

Lämpimästi tervetuloa!