Suomen Kulttuurirahastosta apurahoja humanisteille

Suomen Kulttuurirahaston apurahajaossa on myönnetty humanistisille tieteille yli 1,2 miljoonaa euroa. Suurimmat apurahat saivat alakoululaisten tietokirjoittamista ja alkuperäiskansatutkimuksen metodeja käsittelevät hankkeet.

Dosentti Sara Routarinteen hankkeessa Tekstistä tekstiin. Alakoululaiset tietokirjoittajina selvitetään, millaisia ovat koululaisen tietokirjoittamisen ensi askeleet.

– Alakoululaisten tietokirjoittamisen tavoista tiedetään vain vähän ja heidän kokemuksistaan vielä vähemmän. Hanke tuo näkyväksi juuri niitä, Routarinne kertoo.

– Lisäksi pyritään ymmärtämään muutosta - miten lukemisen ja kirjoittamisen digitalisoituminen näkyy alakoululaisten tietotekstien tuottamisessa? Tuoko se tiedon luokkahuoneeseen vai synnyttääkö se vain kopioitua tekstejä?

Apulaisprofessori Pirjo Kristiina Virtasen hanke tutkii alkuperäiskansojen tutkimusmetodien käyttämistä akatemiassa, erityisesti yliopisto-opettamisessa, sekä sen arviointia. Hankkeen muut johtajat ovat Norjan Arktisen yliopiston alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessori Torjer Olsen sekä Saamelaisen Korkeakoulun apulaisprofessori Pigga Keskitalo.

– Hankkeen päätavoitteina on mm. tarkastella alkuperäiskansojen tutkimusmetodien tutkimusta globaalisti, vertailla niiden käyttökokemuksia yliopisto-opetuksessa ja kehittää tutkimusmetodien käyttöä yliopisto-opetuksessa, Pirjo Kristiina Virtanen kertoo.

Hanke käyttää tiedetyöpajoissa lähteinä aiempia tutkimuksia, osallistujien omia aiempia etnografisia tutkimustuloksia, omia opetuskokemuksia sekä kollaborativiisia menetelmiä.

Lisäksi apurahoja on jaettu esim. väitöskirjatyöskentelyyn mm. kirjallisuuden, musiikin, kielten ja kulttuurien, historian ja yhteiskunnan aloille.