Romanian kieltä ja kulttuuria oppimaan! Helsingin yliopiston kielitarjonta laajenee

Mitä muuta tiedämme Romaniasta kuin kreivi Draculan ja vähemmän mairittelevan lähimenneisyyden? Lisää tietoa maasta saa syksystä 2023 alkaen, kun Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa alkaa kielten kandiohjelmassa myös Romanian kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus.

Romanian kielen vastuuopettaja, apulaisprofessori Silvio Cruschina iloitsee uudesta kielestä.

– Tähän mennessä yliopistossa on voinut opiskella romaanisista kielistä suuria kansalliskieliä ranskaa, espanjaa, italiaa ja portugalia, nyt viimein myös romaniaa. Vähemmistö- ja aluekielistä tarjolla on ollut Iberian niemimaalla puhuttavat katalaani, galego ja baski.

Romanian kieltä kieltenopiskelijoille ja kiinnostuneille

Romanian kielen opintokokonaisuus (15 tai 30 opintopistettä) on tarjolla kieltenopiskelijoille ja lingvisteille mutta myös Romaniasta ja romanian kielestä kiinnostuneille.   

Humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa ja Romanian Suomen suurlähettiläs Maria Ligor neuvottelivat yhteistyöstä ja mahdollisuudesta tuoda Romanian kieli ja kulttuuri yliopiston opintotarjontaan. Tiedekuntaan perustettiin yhteistyössä lehtoraatti. Opettajan tehtävänä on opettaa romanian kieltä, maan kirjallisuutta ja kulttuuria ja lisätä tietoutta romanialaisesta yhteiskunnasta ja maan historiasta.  

– Romania on puhujamäärältään suuri kieli, joten on järkevää ottaa se mukaan opetusohjelmaan, ja ministeriön asetuksen mukaan se sisältyykin ensi syksystä Helsingin yliopiston opetusvastuisiin, kertoo dekaani Hiidenmaa. 

Romania on myös yksi EU:n virallisista kielistä, joten tarvetta kielen osaajille on. Hiidenmaan mukaan tarvetta on myös kulttuurialalla ja esimerkiksi romanialainen kirjallisuus ja elokuva tarvitsevat kääntäjiä. 

– Yhteiskuntatieteilijöille ja itäisen Euroopan tutkijoille kielen ja kulttuurin opinnot avaavat uusia mahdollisuuksia. 

Romania on suuri ja tärkeä kieli

Romania on suurin eurooppalainen kieli (noin 22–26 miljoonaa puhujaa, pääasiassa Romaniassa ja Moldovassa), jota ei (vielä) opeteta Helsingin yliopistossa. 

Romanian kieli pohjautuu muinaiseen roomalaiseen Dakian maakunnassa puhuttuun kieleen. Dakia sijaitsi suunnilleen samassa paikassa kuin nykyinen Romania. Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi romanialla on kuitenkin myös joitakin yhteisiä piirteitä Balkanin niemimaalla puhuttujen kielten ja erityisesti slaavilaisten kielten kanssa. Toisin kuin muut romaaniset kielet, romanian kielessä on säilynyt paljon latinasta peräisin olevia rakenteita. Romanian sanastossa on paljon tuttua sille, joka osaa erityisesti italiaa, toki myös muiden romaanisten kielten osaajille.  

– Romanian kieli ja kulttuuri saattavat siksi kiinnostaa muiden romaanisten kielten ja latinan opiskelijoiden lisäksi myös slaavilaisia kieliä opiskelevia, Cruschina kertoo.

Romanian kieli on ollut historiallisesti eristäytynyt muista romaanisista kielistä ja on ollut yhteydessä slaavilaisiin mutta myös ja muihin kieliin kuten kreikkaan, unkariin, albaniaan ja aiemmin myös turkkiin.

– Muiden kielten suuri vaikutus tekee tästä kielestä erittäin mielenkiintoisen ja houkuttelevan myös kielitieteen opiskelijoille.
 
Cruschinan mukaan Romanian kirjallisuus, kulttuuri, elokuva, historia ja yhteiskunta voivat myös kiinnostaa muitakin humanistisen tiedekunnan perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita kielten opiskelijoiden lisäksi. Romanian kielen kurssit voitaisiin sisällyttää sellaisiin opinto-ohjelmiin, jotka koskevat Itä-Euroopan ja Balkanin opintoja. Joka tapauksessa opintokokonaisuudet ovat avoimia kaikille Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille. Kurssit pyritään tarjoamaan avoimina niin, että muutkin kielestä kiinnostuneet voivat osallistua opintoihin. 

Helsingin yliopisto järjestää Romanian kielestä ja kulttuurista ja uudesta opintokokonaisuudesta tiedotustilaisuuden 27.4. klo 13–16 Kielikeskuksen salissa 406 (Fabianinkatu 26). 

Tervetuloa!   
 

Sanavertailua

Tässä esimerkissä on sanavertailu, jossa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen alkusanat on käännetty romaniaksi. Yhteydet latinaan, italiaan, ranskaan ja slaavilaisiin kieliin on osoitettu kursiivilla. 

•    All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
•    Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității. (words derived directly from Latin)
•    Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității. (French and Italian loanwords)
•    Toate ființele omenești se nasc slobode și deopotrivă în destoinicie și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu înțelegere și cuget și trebuie să se poarte unele față de altele în duh de frățietate. (Version without the Franch and Italian loanwords and with Slavic loanwords in italics)