Professori Martti Pärssisen Amazon-hankkeelle rahoitus Bio- ja ympäristötieteiden toimikunnalta (SA)

Hankkeessa tutkitaan Amazonin alankoalueen bambumetsien ja alueen vuosituhansia jatkuneen ihmisvaikutuksen yhteyksiä.

"Kolumbuksen aikaa edeltävän metsänhävityksen aiheuttama laaja-alainen subkliimaks Amazonian alankosademetsissä" -hankkeessa tutkitaan Perun, Brasilian ja Bolivian rajaseudulla olevia Amazonin alankoalueen bambuvaltaisia metsiä. Niitä luonnehtii bambu-kloonien dominoiva kasvutapa, joka on lukinnut laajojen metsäalueiden kehityksen nk. subkliimaks-tilaan.  Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että samoilla alueilla on merkkejä laajasta Kolumbuksen aikaa edeltäneestä sivilisaatiosta, jonka läsnäoloa ilmentävät metsänhakkuiden paljastamat erikoiset maarakenteet.

Työhypoteesin mukaan bambumetsien runsaus selittyisi alueen vuosituhansia jatkuneella ihmisvaikutuksella. Jos niin on, tieto muuttaisi nykyisiä käsityksiä Amazonin alueen luonnontilasta, ympäristöhistoriasta ja intiaanikulttuureista. Eliömaantieteellis-arkeologisia tutkimuksia tehdään seuraavista aiheista: bambumetsien levinneisyyskartoitus ja uudistumisdynamiikka, ympäristöhistoria, varhaisten sivilisaatioiden olemus, historialliset ja etnografiset bambumetsiin liittyvät seikat sekä synteesi.

Martti Pärssinen on Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori maailmankulttuurien laitoksella.