Pokkarimarkkinointia ja some-strategiaa

Murros-työelämäkurssilla opiskelijat etsivät ratkaisuja työnantajien ongelmiin.

Joukko maisterivaiheen humanistiopiskelijoita on kevään aikana paneutunut Murros-työelämäkurssilla yhteistyöyrityksen tai -järjestön ongelmien ja ajankohtaisten haasteiden ratkomiseen. Kurssi on aivan uudenlainen, Tieteestä toimintaa -mallinen pilotti. Opettajatutoreina ovat toimineet kolme opettajaa, Kirsi Saarikangas, Sanna Nyqvist ja Tiina Suopajärvi sekä suunnittelija Aino-Maija Hiltunen filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta.

Opiskelijat ovat luoneet kansainväliselle konsulttiyritykselle Induforille some-strategian, suunnitelleet uudenlaista verkko-opetusta Maaseudun sivistysliitolle, ratkoneet pokkarimarkkinoinnin haasteita WSOY:n toimeksiannosta ja miettineet Lukukeskuksen kanssa, miten ammattikoulua käyvien poikien lukutaidon heikkenemistä voi torjua. Tiimit saivat haasteen yhteistyökumppaniltaan, mutta ratkaisuehdotus on opiskelijoiden itsenäistä työtä.

- Yhteistyökumppanit ovat olleet alusta lähtien tiiviissä yhteistyössä opiskelijatiimien kanssa. Ensimmäinen tapaaminen oli tammikuun aloitusseminaarissa ja nyt huhtikuun lopussa opiskelijoiden ratkaisuehdotukset esitellään loppuseminaarissa, kertoo opettajatutori Tiina Suopajärvi.

- Opiskelijatiimit ovat työskennelleet vapaasti. Opettajien tehtävä on ollut katsoa, että työskentely etenee ja olla tarvittaessa apuna esimerkiksi ryhmätyöskentelyyn liittyvissä ongelmissa.

Kurssin tarkoitus on osoittaa niin opiskelijoille kuin yhteistyötahoille, että maisterivaiheen humanistit ovat moniosaavia asiantuntijoita. Työn tuoksinassa he ovat nopeasti omaksuneet uusia keinoja ja taitoja, esimerkiksi pokkarimarkkinointia miettinyt ryhmä toteutti verkkokyselyn, johon tuli kahdessa viikossa lähemmäs 900 vastausta.

Kontakteja ja vahvistusta ammatinvalinnalle

Yleisen kirjallisuustieteen opiskelija Suvi-Kukka Hynynen oli mukana ryhmässä, jonka tehtävä oli miettiä, miten ammattikoulua käyvät pojat saataisiin innostumaan lukemisesta.

- Odotin kurssilta työelämäkontakteja, ja niitä olen myös saanut. Omat viestintätaitoni ovat parantuneet, enkä enää jännitä niin paljon kuin ennen. Olen myös oppinut, miten paljon joustavuutta tällainen projektityöskentely vaatii, kehuu Suvi-Kukka kurssin antia.

Alun perin ryhmän piti suunnitella Lukukeskukselle työpajoja, joissa poikia houkuteltaisiin lukemisen pariin. Projektin aikana suunnitelmat kuitenkin muuttuivat niin, että ryhmä päätyi tekemään taustaselvityksen, jota varten haastateltiin sekä ammattikoulujen opettajia että opiskelijoita.

- Toivon, että tekemästämme selvityksestä on konkreettista hyötyä työpajojen suunnittelussa. Itselleni kurssista oli sekin hyöty, että sain vahvistusta tulevaisuudensuunnitelmilleni. Aion äidinkielen opettajaksi, ja aikaisemmin halusin yläasteelle, mutta nyt kun pääsin tutustumaan ammattikoulumaailmaan, voisin hyvin suuntautua ammattikoulun opettajaksi. Eivät siellä siellä kyllä olla vähääkään ole kiinnostuneita äidinkielestä, mutta tykkään haasteista, toteaa Suvi-Kukka Hynynen.