Osastonjohtajien haku avattu humanistisessa tiedekunnassa

Humanistinen tiedekunta pyytää ilmoittautumisia tiedekunnan osastonjohtajien tehtäviin vuoden 2022 alusta.

Humanistisessa tiedekunnassa on kuusi osastoa

  • Aleksanteri-instituutti
  • Digitaalisten ihmistieteiden osasto
  • Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
  • Kielten osasto
  • Kulttuurien osasto
  • Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto

Humanistisessa tiedekunnassa osastojen tehtävänä on tukea tiedekuntaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet sekä edistää ja kehittää tiedekunnassa harjoitettavaa tutkimustoimintaa sekä koulutusta tiedekunnan linjausten mukaisesti. Osastot pitävät yllä tarkoituksenmukaista lähiesimiesrakennetta, joka tukee tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä. Osastot osallistuvat omalta osaltaan tiedekunnan yhteisen henkilöstösuunnitelman valmisteluun.

Osastojen johtajat osallistuvat mm. tiedekunnan johtoryhmän toimintaan ja päätöksenteon valmisteluun, ja tukevat tiedekunnan yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Omassa osastossaan johtajat huolehtivat tiedonkulusta, edistävät työhyvinvointia ja vastaavat osastojen henkilöstösuunnittelusta ja –johtamisesta. Lisäksi osastojen johtajilla voi olla tiedekunnan yhteisiä vastuita. Aleksanteri-instituutin johtajalle kuuluu lisäksi instituutin työjärjestyksen mukaisia tehtäviä.

Osastonjohtajaksi haetaan henkilöä, joka on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa humanistiseen tiedekuntaan. Osastonjohtajan kausi noudattaa dekaanin toimikautta (1.1.2022 – 31.12.2025).

Osastonjohtajan tehtävästä ja valintaprosessista antaa lisätietoja humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa (pirjo.hiidenmaa@helsinki.fi). Ilmoittautuminen osastonjohtajan tehtäviin liitteineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi-humtdk@helsinki.fi . Ilmoittautumisen liitteinä pyydetään CV ja lyhyt (1 sivun) vapaamuotoinen hakukirje, josta ilmenee minkä osastojohtajan tehtävästä hakija on kiinnostunut sekä suunnitelmat osastonjohtajan tehtävässä.

Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 8. lokakuuta 2021.