Museologian opiskelijat toteuttivat näyttelyn firabelitöistä Karkkilan Valimomuseoon

Karkkilassa toimivassa Suomen Valimomuseossa avautui lauantaina 8.5. yleisölle näyttely ”Salaa valetut – Högsforsin tehtaan firabelityöt”. Näyttely on avoinna yleisölle toukokuussa lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-15, kesäkuun alusta lähtien keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-17. Näyttely on esillä 29.8. saakka.

Salaa valetut” -näyttelyn suunnittelivat ja pystyttivät Helsingin yliopiston museologian projektikurssin opiskelijat yliopistonlehtori Nina Robbinsin ohjauksessa. Näyttely toteutettiin Helsingin yliopiston, Työväen Arkiston ja Valimomuseon yhteistyönä, ja se kertoo suomalaisesta teollisesta kulttuurista ja Högforsin tehtaan yhteisöllisyydestä.

Näyttelyä varten tehtiin muistitietohaastatteluja folkloristiikan praktikum-kurssilla, jonka opettajina toimivat yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander  ja Työväen Arkiston tutkija Pete Pesonen. Pandemia-aika asetti opetushankkeelle omat haasteensa. Haastattelut toteutettiin videoyhteydellä, ja myös näyttelyä suunniteltiin suurelta osin etäyhteyksin.

Firabeli sijoittuu luvallisen ja luvattoman välimaastoon

Firabeli tarkoittaa työntekijöiden työpaikalla, työnantajien välineillä sekä materiaaleilla ja useimmiten työajalla omaan käyttöön tehtyjä esineitä. Luvallisen ja luvattoman välimaastoon sijoittuvat firabelityöt ovat osoitus tehtaan työntekijöiden kekseliäisyydestä ja ammattitaidosta. Näyttelyssä nähdään Högforsin tehtaan työntekijöiden ja konepajakoulun oppilaiden valmistamia firabelitöitä 1930–1980-luvuilta.

Näyttely perustuu Teollisuusliiton ja Työväen muistitietotoimikunnan yhteistyöhankkeeseen Yhteen hitsattu porukka, jossa on tallennettu muistitietoa teollisen työn muutoksesta Suomessa.

Näyttelyn toteuttamiseen on saatu apuraha Emil Aaltosen säätiön yhteydessä toimivalta Teollisen kulttuurin tutkimusrahastolta.

Museoretkellä on mahdollisuus tutustua myös Ruukkimuseo Senkan muihin kohteisiin, Karkkilan teolliseen maisemaan sekä Karjaanjoen luontoon hiljattain avatulla Koskireitillä

Lisätietoja:

Kirsti Salmi-Niklander, 050 319 9294, kirsti.salmi-niklander@helsinki.fi