Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd lahjoittaa 100 000 euroa Helsingin yliopistolle

Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen koulutusala saavat molemmat 50 000 euroa Lisi Wahls stiftelse för studieunderstödiltä. Lahjoitus on osa valtion vastinrahakampanjaa.

– Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd näkee yliopiston varainhankintakampanjan yhdistettynä valtion vastinrahaan positiivisena asiana ja haluaa tällä lahjoituksella tukea Helsingin yliopiston koulutusta ja tutkimusta, toteaa säätiön puheenjohtaja Edvard Silén.

– On tärkeää, että Suomessa tarjotaan korkeatasoista ruotsinkielistä koulutusta kaikilla koulutusasteilla ja säätiö haluaakin lahjoituksellaan painottaa tätä, Silén jatkaa.

Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori Mirjam Kalland toteaa, että yhteiskuntatieteiden merkitys on äärimmäisen tärkeä murroksessa olevassa maailmassa.

– Olemme päämäärätietoisesti halunneet vahvistaa Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteellistä koulutusalaa ja tämä lahjoitus on erittäin tervetullut lisä, sanoo Kalland.

Hanna Lehti-Eklund, pohjoismaisten kielten professori humanistisesta tiedekunnasta sanoo, että lahjoitus on merkittävä humanistiselle koulutusalalle erityisesti nyt, kun uudet kandidaatti- ja maisteriohjelmat käynnistyvät.

– Olemme todella kiitollisia lahjoituksesta, joka osaltaan vahvistaa koulutusohjelmien korkeatasoisen opetuksen kehittämistä.

Valtion vastinrahoitus tarkoittaa, että valtio sijoittaa tietyn euromäärän jokaista yliopistojen 1.11.2014–30.6.2017 välillä saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden.