Koneen Säätiön rahoitusta tiedekunnan hankkeille

Koneen Säätiön apurahat tieteen ja taiteen avauksille on myönnetty 8. joulukuuta. Myönnetyistä 41,6 miljoonasta 64 % suuntautui tieteeseen, 13 % taiteeseen ja 22 % tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Uusia apurahansaajia oli reilut 60 prosenttia. Apurahan saajien joukossa on lukuisia humanistisen alan tutkijoita ja työryhmiä.

Useat tuetuista hankkeista käsittelevät kulttuuria ja kieltä eri näkökulmista. Teatteritieteen professori Hanna Korsbergin hanke tutkii Suomen ja Viron naapuruutta kulttuuri- ja teatterisuhteiden kautta. Musiikintutkija Alfonso Antonio Padilla Silva selvittää projektissaan suomalaisen tangon historiaa ja merkitystä. Professori Riho Grünthalin hanke tutkii kausatiivisuutta uralilaisissa kielissä ja Anna Solin työryhmineen englannin käytön vaihtelevia normeja. Suomen kieli on esillä mm. professori Jyrki Kalliokosken Itä-Helsingin kieliin pohjautuvassa hankkeessa sekä yliopistonlehtori Hanna Lappalaisen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlateemaisessa projektissa "Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa".Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin ja Aleksanteri-instituutin apurahan saaneet hankkeet käsittelevät mm. Venäjän tutkimusta ja akateemista yhteistyötä. Tuettuihin hankkeisiin kuuluvat mm. Baltian maista, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta tulevien tutkijoiden kollegiumvierailu sekä dosentti Anna-Liisa Heusalan hanke, joka tarkastelee paperittomien työläisten liikkumista ja integraatiota Venäjällä.Kaikki myönnetyt apurahat Koneen säätiön sivuilla.