Kielipankissa: Tim Reus

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava Tim Reus kertoo tekemästään tutkimuksesta, jossa hän hyödyntää Kielipankin kieliresurssia "Triangle of Aspects Analysis of Frozen".

Kuka olet?

Olen Tim Reus, Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava, tällä hetkellä asun tosin Vaasassa. Olen kotoisin Hollannista, jossa valmistuin kandidaatiksi Englannin kirjallisuudesta ja yleisestä kielitieteestä Amsterdamissa ja maisteriksi käännöstieteestä Leidenin yliopistossa. Valmistumisen jälkeen päätin muuttaa hetkeksi ulkomaille, ja Suomihan on käännöstieteiden alan tutkijalle erinomainen maa – ja se on tietenkin myös kielitieteelliseltä kannalta katsottuna hyvin kiinnostava. Minulla on ollut ilo tavata täällä useita erinomaisia alan tutkijoita sekä mahdollisuus tutustua suomen kielen lukuisiin sijamuotoihin.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Olen kiinnostunut laulujen, tarkemmin ottaen musiikkianimaatioelokuvien laulujen dubbauksesta. Väitöstutkimukseni aineisto on peräisin Disney-filmistä Frozen, ja testaan sen avulla musiikkianimaatioelokuvien laulujen analysointia varten kehittämääni Triangle of Aspects -mallia. Laulujen dubbauksessa on useita rajoittavia tekijöitä, sekä musiikkiin liittyviä – loppusointu, rytmi, laulettavuus – ja visuaalisia – huulisynkronia, eleet – että tietenkin verbaalisia – merkitys ja tyyli – ja analyysimallin Triangle of Aspects avulla luodaan linkkejä näiden piirteiden (aspects) välille. On kiinnostavaa havainnoida, miten piirteet yhdistyivät Frozen-elokuvan laulujen dubatuissa versioissa, mitä piirteitä priorisoitiin muiden kustannuksella ja miten näiden piirteiden käsittely vaikuttaa elokuvan teemojen kehittymiseen. Tavoitteenani on kehittää Triangle of Aspects -mallin avulla menetelmä, joka mahdollistaa näiden tutkimuskohteiden systemaattisen, strukturoidun ja mahdollisesti jossain määrin entistä laajemman määrällisen vertailun animaatioelokuvien sisältämien laulujen monikielisten versioiden välillä.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Aineistoni koostuu alkuperäisistä englanninkielisistä Frozen-elokuvan laulujen sanoista ja niiden käännöksistä hollantiin sekä Triangle of Aspects -mallin mukaisesta analyysistä, jossa tarkastellaan lauluihin liittyvää kymmentä piirrettä (mm. rytmi, huulisynkronia ja merkitys). Analyysi sisältää kielellisten materiaalien välisen vertailun, johon sisältyvät havainnot merkityksen ja tyylin siirtymisestä eri kielten välillä. Triangle of Aspects -mallin avulla Frozen-elokuvan lauluista koostetut havainnot sekä tutkimusaineistot ovat käytettävissä Kielipankin kautta monenlaisiin kääntämiseen liittyviin tarpeisiin.

Aineistoon liittyviä julkaisuja

Reus, T. (2017). The Many Voices of Elsa and Anna: Introducing the Triangle of Aspects for Animated Musical Film Dubbing. VAKKI Publications, 8(1), 181-192.

Reus, T. (2018). Exploring Skopos in the Dutch Dubbed Versions of the Songs of Disney's Frozen. New Voices in Translation Studies, 19(1), 1-24.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.