Kielipankissa: Risto Turunen

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Tampereen yliopiston tohtorikoulutettava Risto Turunen kertoo Kielipankissa olevaa Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelmaa koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Risto Turunen. Teen historiatieteen väitöskirjaa Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Suomessa oli Euroopan suurin sosialistinen puolue vuonna 1907. Tutkin sosialismin läpimurtoa erityisesti kielen näkökulmasta. Minkälainen diskurssi, käsitejärjestelmä tai poliittinen kieli suomalainen sosialismi oikeastaan oli? Etenkin työväenlehdistö kylvi tehokkaasti sosialismin siementä kansan keskuuteen. Miltei kaikki suomenkieliset sanomalehdet on digitoitu vuoteen 1910 saakka. Koska lehdet ovat koneluettavassa muodossa, voin tutkia sosialismin kieltä makrotasolla kvantitatiivisin menetelmin.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Olen tutkinut näitä lehtiä muun muassa Kielipankin Korp-käyttöliittymän avulla. Voin esimerkiksi selvittää, milloin ”sosialismi” yleistyy sanana koko lehdistössä tai mitkä yksittäiset lehdet kirjoittavat eniten ”sosialismista”. Lisäksi olen vertaillut ”sosialismin” kielellistä esiintymiskontekstia sosialistisissa ja ei-sosialistisissa lehdissä. Vertailu paljastaa, millaisia merkityksiä aatteen kannattajat ja vastustajat yrittävät liittää sanaan.

Kielipankissa olevan Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelman hankinnan taustatiedot

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.