Kielipankissa: Paul-Thor Holmberg

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Oulun yliopiston filosofian maisteri Paul-Thor Holmberg kertoo Suomen kielen puupankki 3:sta ja Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelman suomenkielinen osakorpusta koskevasta tutkielmastaan.

Kuka olet?

Olen Paul-Thor Holmberg, filosofian maisteri Oulun yliopistosta. Pääaineeni oli suomen kieli. Pro gradu -tutkielmani valmistui joulukuussa 2016.

Mikä on tutkielmasi aihe?

Tutkin pro gradu -tutkielmassani, millä tavoin mennä ja tulla -verbien ilmaiseman muuttujan reitti ikkunoidaan suomen kielessä. Ikkunoinnilla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla kielenkäyttäjän käsitteistys tilanteesta heijastuu tämän kielenkäyttöön, eli mitä aineksia tämä valikoi ulosantiinsa ja mitä tämä päättää jättää siitä pois.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Tutkielman aineistoina ovat Suomen kielen puupankki 3 ja Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelman suomenkielinen osakorpus, jotka löytyvät Kielipankista.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.