Kielipankissa: Päivi Pasanen

Millaisia ovat ilmaukset, joita tavalliset kielenkäyttäjät nimittävät termeiksi ja millaisia ovat näiden ilmausten takana olevat käsitteet? Kielipankista löytyy yli 60 kielen eri tavoin jäsennettyjä teksti- ja puheaineistoja. Venäjän kääntämisen yliopistonlehtori Päivi Pasanen kertoo Kielipankin HS.fi-aineistoa koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Päivi Pasanen ja työskentelen venäjän kääntämisen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston nykykielten laitoksessa.

Mikä on tutkimuksesi kohde?

Erikoisalojen termien tunnistus ja terminologisen tiedon puoliautomaattinen poiminta teksteistä.

Minkä tutkimushankkeen puitteissa suoritat tutkimustasi?

Kuulun vastuullisena tutkijana kääntämisen ja terminologian tutkijayhteisöön TraSTiin (Translation Studies and Terminology Research Community). Tutkijayhteisön piirissä tehtävän terminologisen tutkimuksen tavoitteena on muun muassa edistää kääntäjien tarvitsemien työkalujen kehittämistä.

Miten Kielipankki liittyy hankkeen toimintaan?

Terminologisessa tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty erikoisalojen viestintään ja aineistona on käytetty erikoisalatekstejä. Kokemukseni mukaan termejä esiintyy kuitenkin myös yleiskielisessä viestinnässä.

Korpusaineistojen avulla pyrin vastaamaan kysymykseen, millaisia ovat ilmaukset, joita tavalliset kielenkäyttäjät nimittävät termeiksi ja millaisia ovat näiden ilmausten takana olevat käsitteet. Esittelin tutkimustani Vuoden 2015 Vakki-symposiumissa.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oli aineistona Kielipankkiin tallennettu Helsingin Sanomien kotimaan uutisista ja niiden kommenteista koottu korpus HS.fi. Terminpoiminnassa ja termien ympäristön tarkastelussa hyödynsin Korp-konkordanssityökalua.

HS.fi-uutiskommenttiaineiston taustatiedot

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.