Kielipankissa: Mikhail Mikhailov

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Tampereen yliopiston käännöstieteen professori Mikhail Mikhailov kertoo, miten hän hyödyntää tutkimuksessaan Kielipankkiin tuottamiaan aineistoja "ParFin 2016, suomi-venäjä kaunokirjallisten tekstien rinnakkaiskorpus" ja "ParRus 2016, venäjä-suomi kaunokirjallisten tekstien rinnakkaiskorpus".

Kuka olet?

Olen Mikhail Mikhailov, Tampereen yliopiston käännöstieteen professori (suomi ja venäjä).

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Kokoan ja tutkin monikielisiä tekstikorpuksia, erityisesti rinnakkaiskorpuksia. Olen ohjannut monien aineistojen kokoamista, kuten esim. ParRus (kaunokirjallisten tekstien venäjä-suomi rinnakkaiskorpus), ParFin (kaunokirjallisten tekstien suomi-venäjä rinnakkaiskorpus), FiRuLex (oikeussäädösten vertaileva korpus suomi-venäjä), PEST (valtiosopimusten monikielinen rinnakkaiskorpus, suomi-venäjä-ruotsi-englanti), MLCCA (sopimustekstien monikielinen korpus). Kehitän myös korpushallintatyökaluja. Tutkimukseni sijoittuu lingvistiikan ja käännöstieteen välimaastoon: yritän saada selville, mikä ero on alun perin X-kielellä kirjoitettujen ja X-kielelle käännettyjen tekstien välillä. Teen tutkimusta suomi-venäjä -aineistolla ja jossain määrin myös muilla kielipareilla, esim. venäjä-englanti.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Olen tehnyt pitkään yhteystyötä Kielipankin kanssa. FIN-CLARIN on rahoittanut useiden aineistojeni kokoamista. Näitä ovat ParRus 2016, venäjä-suomi kaunokirjallisten tekstien rinnakkaiskorpus, ParFin 2016, suomi-venäjä kaunokirjallisten tekstien rinnakkaiskorpus ja uusimpana MLCCA, joka tullaan julkaisemaan Kielipankissa.

Käytettyihin Kielipankin aineistoihin liittyviä julkaisuja:

Mikhailov Mikhail, Cooper Robert. (2016). Corpus Linguistics for Translation and Contrastive Studies: a guide for research. London and New York: Routledge.

Mikhailov, Mikhail. (2019). The Extent of Similarity: comparing texts by their frequency lists. Teoksessa Jantunen, Jarmo Harri et al (toim.) Proceedings of the Research Data and Humanities (RDHum) 2019 Conference: Data, Methods And Tools. Oulu: Oulun yliopisto, 159-178. (Studia humaniora ouluensia 17).

Mikhailov Mikhail. (2017). Are Classical Principles of Corpus Compiling Applicable to Parallel Corpora of Literary Texts?. Teoksessa Zybatow Lew N, Stauder Andy, Ustaszewski Michael (toim.) Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014 Part 1. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 151-157. (Forum Translationswissenschaft 19).

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.