Kielipankissa: Laura-Maija Suur-Askola

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Jyväskylän yliopiston opiskelija Laura-Maija Suur-Askola kertoo Kielipankissa olevaa Suomi 24 virkkeet -korpusta koskevasta tutkielmastaan.

Kuka olet?

Olen Laura-Maija Suur-Askola, Jyväskylän yliopiston opiskelija. Pääaineeni on suomen kieli. Kandidaatintutkielmani valmistui huhtikuussa 2017.

Mikä on tutkielmasi aihe?

Tutkin kandidaatintutkielmassani köyhä-sanan semanttista prosodiaa ja diskursseja Suomi24-keskustelufoorumilla. Tutkimuskysymykseni ovat: Millainen semanttinen prosodia köyhä-sanalla on Suomi24-keskustelufoorumilla ja millaisilla sanavalinnoilla semanttista prosodiaa luodaan? Millaisia diskursseja köyhiä koskevista virkkeistä on havaittavissa?

Miten Kielipankki liittyy tutkielmaasi?

Tutkielman aineistona oli Suomi 24 virkkeet -korpus, joka löytyy Kielipankista.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.