Kielipankissa: Juho Härme

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Tampereen yliopiston tohtoriopiskelija Juho Härme kertoo useita Kielipankin aineistoja koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Juho Härme, Tampereen yliopiston tohtoriopiskelija.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tarkastelen väitöiskirjassani, jonka työnimi on Käännösten aika – suomen ja venäjän ajanilmaukset syntaktisessa ja käännöstieteellisessä tarkastelussa, ajan adverbiaalin sijaintia ja sijainnin vaihteluita suomessa ja venäjässä. Tavoitteena on toisaalta tehdä kattava kontrastiivinen analyysi ajanilmauksen sijaintia säätelevien periaatteiden eroista ja yhtäläisyyksistä tutkittavissa kielissä, toisaalta vertailla mahdollisia käännösten ja alkuperäiskielisten lauseiden välisiä eroja ja ajan ilmaisemisen oletettua tarkentumista käännöksissä.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Tutkielman aineistoina ovat  ParFin 2016, suomi–venäjä kaunokirjallisten tekstien rinnakkaiskorpus, ja ParRus 2016, venäjä–suomi kaunokirjallisten tekstien rinnakkaiskorpus, jotka löytyvät Kielipankista. Lisäksi hyödynnän Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelman suomenkielinen osakorpuksen ja Suomen kielen tekstikokoelman ladattavan version sisältämiä lehtitekstejä, joita vertailen venäjän kansalliskorpuksen lehtiaineistoihin.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.