Kielipankissa: Jani Marjanen

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Helsingin yliopiston tutkijatohtori Jani Marjanen kertoo Kielipankissa olevasta Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelmaa koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Jani Marjanen, tutkijatohtori Helsingin yliopistosta. Olen väitellyt historian alalta ja toimin tällä hetkellä tutkijana Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksessa.

Mikä on tut­kiel­ma­si aihe?

Tutkin sitä kuinka poliittisia käsiteitä on käytetty suomalaisessa kontekstissa niin kutsutun valtioyön aikana 1809–1863. Tänä aikana monet ideologiakäsitteet kuten liberalismi, sosialismi ja konservatismi löivät läpi eurooppalaisissa poliittisissa keskusteluissa. Tänä aikana myös otettiin käyttöön monia kirjoitettuja perustuslakeja ja niiden symboliarvo poliittisina instrumentteina kasvoi. Suomen tilanne oli erikoinen, koska maassa ei tänä aikana kokoontunut poliittisen edustuksen elintä. Nämä teemat olivat kuitenkin läsnä myös suomalaisessa keskustelussa, osin yksityisaineistossa, mutta myös esimerkiksi sanomalehdissä.

Mi­ten Kie­li­pank­ki liit­tyy tut­kiel­maa­si?

Käytän tutkimuksessani historiallisia digitoituja sanomalehtiä ruotsin ja suomenkielellä. Aineisto on digitoitu Kansalliskirjaston toimesta ja löytyy myös Kielipankin Korp-järjestelmästä.

Korpin hakujärjestelmä mahdollistaa poliittisen kielenkäytön laajempien trendien tarkastelun. Koska aineiston optisessa tekstintunnustuksessa on monia virheitä, tarvitsen Korpin mahdollistamia säännöllisiä lausekkeita aineiston keräämiseen.

Kielipankissa olevan Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelman hankinnan taustatiedot

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.