Kielipankissa: Ivana Kováčová

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Oulun yliopiston tutkimuskoulutettava Ivana Kováčová kertoo tekemästään tutkimuksesta Kielipankin aineistolla "Kansainvälinen oppijansuomen korpus".

Kuka olet?

Olen Ivana Kováčová, tohtorikoulutettava Oulun yliopistosta. Olen kotoisin Slovakiasta ja opiskelin suomea Prahan Kaarlen yliopistossa. Suomeen muutin vuonna 2015 ja kaksi vuotta myöhemmin valmistuin Oulussa filosofian maisteriksi, pääaineenani suomen kieli.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Väitöstutkimuksessani tarkastelen Suomessa asuvien tšekkiläisten ja slovakialaisten multimodaalista vuorovaikutusta heidän arkikeskusteluissaan suomalaisten kanssa. Olen kiinnostunut siitä, miten informanttini käyttävät puhuttaessa toista kieltä erilaisia kehollisia keinoja (esimerkiksi eleitä ja katseita) sanahaun ja koodinvaihdon tilanteissa.

Pro gradu -tutkielmassa tarkastelin essiivin käyttöä tšekkiläisten suomen kielen opiskelijoiden kirjoitelmissa. Keskityin muun muassa siihen, miten tšekin kieli vaikuttaa opiskelijoiden essiivin käyttöön sekä siihen, laajeneeko opiskelijoiden tarkkuus ja kompleksisuus essiivin käytössä taitotasojen mukaisesti.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Käyttämäni tšekkiläisten S2-opiskelijoiden tekstit ovat osa Kielipankin Kansainvälisen oppijansuomen korpusta (International Corpus of Learner Finnish) eli ICLFI-korpusta, joka sisältää yli 20 ulkomaisesta yliopistosta kerättyjä suomi vieraana kielenä -opiskelijoiden tekstejä. Tšekin osa korpuksesta on kieliopillisesti annotoitu sekä virheannotoitu, mikä antoi minulle mahdollisuuden tarkastella sekä essiivin oikeaa että virheellistä käyttöä. Korpuksen tekstit on myös arvioitu taitotasoittain eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. Tekstien luokittelu taitotasoille auttoi minua analysoimaan oppijoiden essiivin käytön edistymistä eri oppimisvaiheissa.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.