Kielipankissa: Harri Uusitalo

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Harri Uusitalo kertoo meille tutkimuksistaan erilaisten ja eri-ikäisten suomenkielisten tekstiaineistojen parissa.

Kuka olet?

Olen tutkijatohtori Harri Uusitalo Turun yliopistosta. Olen suomen kielen tutkija ja työskentelen tällä hetkellä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella monitieteisissä hankkeissa Fauna et Flora Fennica sekä Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit – Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin. Tutkimusryhmissä tarkastelemme suomalaisten historiallista luontosuhdetta.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Olen tutkinut eri-ikäisiä suomenkielisiä tekstiaineistoja alkaen Agricolan ajoista aina nykykieleen asti. Väitöstutkimukseni käsitteli 1600-luvun lakikieltä, ja viime aikoina ympäristöaiheet ja ekolingvistiset näkökulmat ovat temmanneet minut mukaansa.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Olen yhdessä kollegojeni kanssa hyödyntänyt Kielipankin aineistoja muutamissa tutkimuksissani. Esimerkiksi Karita Suomalaisen kanssa tutkimme Suomi24-aineistoa ja Korp-työkalua käyttäen, miten hyvin suomalaiset tunnistavat vieraslajeja ja miten he niistä keskustelevat. Duha Elsayedin ja Heidi Salmen kanssa puolestaan käytimme Mikael Agricolan teosten morfosyntaktista tietokantaa, kun tarkastelimme Agricolan teosten A-infinitiivin translatiiveja. 

Tulevissa tutkimuksissani hyödynnän mainittujen lisäksi varmasti monia muitakin Kielipankissa olevia aineistoja kuten Vanhan kirjasuomen korpustaVarhaisnykysuomen korpusta ja Kansalliskirjaston lehtikokoelmaa.

Julkaisuja

Uusitalo Harri, Lähdesmäki Heta, Sonck-Rautio Kirsi, Latva Otto, Salmi Hannu & Alenius Teija (tulossa): Alien Plants between Practices and Representations: the Cases of European Spruce and Beach Rose in Finland. Plant Perspectives.

Uusitalo Harri & Suomalainen Karita 2023: Ecolinguistic Approach to Online Finnish Discourse on Invasive Alien SpeciesLanguage@Internet 21.

Elsayed Duha, Salmi Heidi & Uusitalo Harri 2022: A-infinitiivin translatiivi Mikael Agricolan teksteissä. Sananjalka 64. Suomen Kielen Seura, Turku.

Aineistoja ja työkaluja

Lisätietoa

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.