Kielipankissa: Emma Nortio

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Emma Nortio kertoo tekemästään tutkimuksesta, jossa hän hyödyntää Kielipankin kieliresurssia "Suomi24".

Kuka olet?

Olen sosiaalipsykologi ja väitöskirjatutkija Emma Nortio. Työskentelen Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, sosiaalipsykologian tieteenalalla, ryhmien välisten suhteiden tutkimusryhmässä.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tutkin suomalaista monikulttuurisuuskeskustelua ja lähestyn aihetta diskursiivisen psykologian näkökulmasta. Kyseessä on laadullisen tutkimuksen menetelmä, jossa kielenkäyttöä, eli puhetta tai tekstiä, tarkastellaan toimintana ja osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia.

Väitöskirjani neljässä osatutkimuksessa tarkastelen sitä, miten monikulttuurisuuden puolesta ja sitä vastaan argumentoidaan ja millaisiin puhetapoihin nämä argumentit perustuvat. Aineistoni koostuu ryhmähaastatteluista ja verkkokeskusteluista. Ryhmäkeskustelujen analyysissa keskityin monikulttuurisuutta koskeviin puhetapoihin ja neuvotteluihin kulttuurisesta kansalaisuudesta. Verkkokeskusteluissa minua taas kiinnostaa se, millä tavoin osallistujat käyvät vuoropuhelua poliitikkojen ja median kanssa.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Verkkokeskusteluaineisto tulee Suomi24-foorumilta, joka on saatavilla Kielipankin kautta. Kyseessä on valtava aineisto, jota rajatessani käytin KORP-työkalua löytääkseni tutkimukseni kannalta relevantit keskustelut. Analysoin foorumin Yhteiskunta-keskustelualueella aloitettuja ketjuja, joissa monikulttuurisuus-sana mainittiin useamman kerran. KORP helpotti työtäni huomattavasti, ja sitä käyttämällä pystyin muodostamaan paremman kokonaiskuvan tästä laajasta aineistosta. Aineiston käsittely oli pitkä prosessi, koska keskusteluissa oli paljon mielenkiintoisia elementtejä. Väitöskirjani viimeisessä osatutkimuksessa tarkastelen sitä, millä tavoin keskustelijat osallistuivat kuumana käyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun monikulttuurisuudesta.

Aineistoon liittyviä julkaisuja

Nortio, E. (2018). Vihapuhetta ja vertaistukea – nettikeskustelut tutkimusaineistona. Liikkeessä yli rajojen -blogi.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.