Kielipankissa: Auroora Vihervalli

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Helsingin yliopiston filosofian maisteri Auroora Vihervalli kertoo, miten hän hyödynsi Kielipankissa olevaa Ylilauta-korpusta 2010-luvun nettikieltä koskevassa tutkielmassaan.

Kuka olet?

Olen Auroora Vihervalli, filosofian maisteri Helsingin yliopistosta. Pääaineeni oli suomen kieli. Pro gradu -tutkielmani valmistui huhtikuussa.

Mikä on tutkielmasi aihe?

Tutkin pro gradu -tutkielmassani abessiivisijaisten nominien käyttöfunktioita 2010-luvun nettikielessä. Tiivistettynä tavoitteenani oli tutkia abessiivisijaisten nominien käyttöä, valinnaisuutta ja välttämättömyyttä lauseessa sekä kiteytymistä – toisin sanoen abessiivinominien käyttöfunktioita erilaisissa konteksteissa.

Miten Kielipankki liittyy tutkielmaasi?

Tutkielmani aineiston abessiivit on kerätty Kielipankin kautta. Käytin Ylilauta-korpusta, joka on morfologisesti koodattu Kielipankin Korp-konkordanssihakuohjelmaan. Haun avulla kokosin aineistoni.

Koska abessiivinominit ovat jokseenkin harvinaisia, olisi niiden etsiminen omin päin ollut hidasta. Kielipankin Ylilauta-korpus oli tutkimukselleni juuri sopiva, sillä sen aineisto on kerätty vuosilta 2012–2014 ja se edustaa vapaata, tarkastamatonta kieltä.

Kielipankissa olevan Ylilauta-korpuksen hankinnan taustatiedot

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.