Joseph Greenberg -palkinto Ksenia Shagalille

FT, post-doc Ksenia Shagalille on myönnetty vuoden 2017 Joseph Greenberg –palkinto parhaasta vuosina 2015–2016 valmistuneesta kielitypologian alan väitöskirjasta. Väitöskirjan nimi on ”Towards a typology of participles” ja sen ohjaaja Seppo Kittilä.

Väitöskirjan ote aiheeseensa on uusi. Vaikka lauseiden yhdistämisestä on olemassa paljon typologista tutkimusta, huomio on aiemmin kiinnittynyt etupäässä konverbeihin ja relatiivilauseisiin eikä niinkään nyt Shagalin fokuksessa oleviin partisiippeihin (substantiivia modifioiviin verbimuotoihin). Työ on perusteellinen ja kattava sekä tekemiensä yleistysten että näihin löytämiensä poikkeusten yksityiskohtaisen analyysin osalta. Se tarjoaa uutta tietoa alaltaan ja on kaiken kaikkiaan huolellisesti tehty, erinomaisesti rakennettu ja hyvin kirjoitettu. Metodologisia haasteita käsitellään kautta linjan. Väitöskirjan taustana on vaikuttava sadan kielen aineisto.

Joseph Greenberg- palkinnon jakaa Association for Linguistic Typology. Se luovutetaan saajalleen alan pääkonferenssissa Australiassa joulukuussa.