HY:n humanistiselle kärkihanke ja 30 apurahaa Suomen Kulttuuri-rahastolta

Suomen Kulttuurirahasto jakoi apurahoina ennätykselliset 25 miljoonaa euroa vuosijuhlassaan 27. helmikuuta. Helsingin yliopiston humanistiselle alalle saatiin erisuuruisia apurahoja yhteensä 30.

Kärkihankkeiden joukossa oli tänä vuonna runsaasti humanistista tutkimusta. Suurimman yksittäisen apurahan (250 000 euroa) sai professori Anna Mauranen työryhmineen kielellistä palastelua käsittelevään tutkimukseen.

– Humanistisella alalla apurahoilla on erittäin suuri merkitys tutkimuksen rahoittamisessa. Humanistisessa tiedekunnassa mietitään parhaillaan keinoja, joiden avulla apurahatutkijat saataisiin kiinteämmäksi osaksi yliopistoyhteisöä, toteaa dekaani Arto Mustajoki.

Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 27.2. julkistetut apurahansaajat