Humanistisen tiedekunnan uudet varadekaanit

Vuoden 2017 ajan humanistisen tiedekunnan varadekaaneina toimivat yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo ja Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku.

Iso Pyörä pyörimään

Varadekaani Matti Miestamon vastuualueelle kuuluvat opetusasiat mukaanlukien jatkokoulutus.

− Tärkein tehtäväni on sen varmistaminen, että Iso Pyörä pyörii mahdollisimman hyvin ja uudet ohjelmat saadaan ongelmitta käyntiin, Miestamo sanoo.

− Humanistisessa tiedekunnassa tehdään paljon suurempia muutoksia kuin monessa muussa tiedekunnassa, kun meillä pannaan paljon pieniä oppiaineita yhteen isoihin kandi- ja maisteriohjelmiin. Tässä on paljon työtä käytäntöjen ja näkemyksien yhteensovittamisessa. Iso haaste on tietysti aika. Mutta Iso Pyörä on tarjoaa myös hyviä mahdollisuuksia uudistaa opetuksen sisältöjä, menetelmiä ja käytänteitä. Uudet ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen teoria- ja metodiopetukseen ja monenlaisia muitakin synergiaetuja.

Yliopistopalveluiden sisäänajo ja tiedekunnan sisäisen organisaation uudistaminen tapahtuvat samanaikaisesti Iso Pyörä –uudistuksen kanssa.

− Opetusohjelmien laatimisen kannalta olisi hyvä tietää mahdollisimman aikaisin, millaisessa organisaatiorakenteessa opettajaresursseja jaetaan ja miten eri ohjelmien tarpeita voidaan suhteuttaa toisiinsa. Monelle meistä on epäselvää, mitä ja missä ohjelmissa opetamme ensi lukuvuonna ja miten tämä koordinoidaan, Matti Miestamo sanoo.

− Paljon esillä ollut opiskelijoiden osallistaminen on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua. Uskon, että itsenäisempi, mutta kuitenkin ohjattu, oppiminen johtaa parempiin oppimistuloksiin. Iskulause “vähemmän opetusta, enemmän oppimista”, joka on herättänyt erisuuntaisia ajatuksia, on minusta itse oikein ymmärrettynä ja sovellettuna hyvä periaate.

Matti Miestamo on toiminut nykykielten laitoksella yleisen kielitieteen professorina vuodesta 2014. Tätä ennen hän oli Tukholman yliopistossa professorina. Hän on myös kansainvälisen maisteriohjelman ja Langnet-tutkijakoulun johdossa.

Varainhankintaa ja yhteiskunnallista näkyvyyttä

Mikko Saikku on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kasvatti ja on toiminut tiedekunnassa vuosia erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Maailman kulttuurien laitoksella hän hoiti yleisen historian professuuria.

Erityisesti Yhdysvaltain etelävaltioiden kulttuuria tutkinut Saikku on työskennellyt lyhyempiä ja pidempiä aikoja Pohjois-Amerikan yliopistoissa ja tuntee hyvin sikäläisten yliopistojen toimintatapoja esimerkiksi varainhankinnan osalta.

Mikko Saikun varadekaanin salkkuun kuuluvat yhteiskunnallinen vuorovaikutus, alumniasiat, varainhankinta, kansainväliset asiat sekä tasa-arvoasiat.

− Vuodessa tuskin ehdin tekemään kaikkea haluamaani, mutta muutama asia muodostunee erityisen tärkeäksi. Näitä ovat esimerkiksi suomalaisen lahjoituskulttuurin kehittäminen verohelpotusmahdollisuudesta tiedottamisen kautta, tiedekuntalaisten yhteiskunnallisen näkyvyyden lisääminen sekä kansainvälisen toiminnan kehittäminen aktiivisen opiskelija- ja opettajavaihdon avulla, Mikko Saikku sanoo.

− Toimenkuvani varadekaanina on kuitenkin varsin monimuotoinen eikä mikään tehtäväalueistani ole toista tärkeämpi. Siksi toivoisin tiedekuntalaisilta mahdollisimman paljon palautetta ja toimenpide-ehdotuksia.

Lue lisää varadekaaneista

Matti Miestamo 375 Humanistia -sivustolla
Mikko Saikku 375 Humanistia -sivustolla