Humanistiseen tiedekuntaan kolme uutta akatemiatutkijaa ja kolme tutkijatohtoria

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on valinnut uusia akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita. Humanistisessa tiedekunnassa aloittaa kolme uutta akatemiatutkijaa ja kolme tutkijatohtoria.

Uudet akatemiatutkijat

  • Janne Lahti: Globaali asutuskolonialismi: Yhdysvaltain länsi ja Saksan keisarikunta imperiumien maailmassa
  • Riitta Rainio: Akustiikka ja äänellinen kulttuuri esihistoriallisen ja historiallisen ajan pyhillä paikoilla Pohjois-Euroopassa, Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa
  • Sami Sjöberg: Surrealismi ja tieto: avantgarde, tiede ja tietoteoriat

Kaikki kolme sijoittuvat filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osastolle.

Uudet tutkijatohtorit

  • Fausto Barbero: Kausaalisen ja kontrafaktuaalisen riippuvuuden semantiikka
  • Timo Korkiakangas: Digitaalifilologia ja latinankielinen tekstituotanto: historiallisten kirjoittamiskäytäntöjen multimodaalinen analyysi
  • Soile Ylivuori: Englantilaisuutta rakentamassa: etnisyys, kansallisidentiteetti ja käytöskulttuuri, 1714–1830

Barbero ja Ylivuori sijoittuvat filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osastolle ja Korkiakangas kulttuurien osastolle.

Vain 13 prosenttia hakijoista sai akatemiatutkijan rahoituksen

Akatemiatutkijan rahoitus vahvistaa tutkijanuran keskivaiheessa olevien tutkijoiden tieteellistä pätevöitymistä sekä tukee tutkijoiden kansainvälistä ja sektorien välistä liikkuvuutta. 

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta valitsi kaikkiaan 20 uutta akatemiatutkijaa tulevalle viisivuotiskaudelle. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 155 akatemiatutkijahakemusta.

Hakemukset arvioidaan kansainvälisellä vertaisarvioinnilla, jonka etuna pidetään sitä, että se antaa kuvan tutkijoiden työn laadusta kansainväliseen tasoon verrattuna ja mahdollistaa laadukkaimpien tutkimushankkeiden tukemisen.

Akatemiatutkijan tehtävistä käydään tutkijoiden kesken kovaa kilpailua, ja tänäkin vuonna kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alalla vain 13 prosenttia hakijoista pystytään rahoittamaan.

Tutustu kaikkiin rahoitettaviin tutkijoihin.

Tutkijatohtorin rahoitus auttaa pätevöitymään vaativiin tehtäviin

Tutkijatohtorin rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkija- tai asiantuntijatehtäviin.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen kaikkiaan 30 tutkijatohtorille. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 260 tutkijatohtorihakemusta. Rahoituksen sai 11,5 prosenttia hakijoista.

Hakemukset arvioidaan kansainvälisellä vertaisarvioinnilla. Rahoitus on kolmivuotinen.

Tutustu kaikkiin uusiin tutkijatohtorihankkeisiin