Humanistinen tiedekunta muuttui laitoksettomaksi

Humanistinen tiedekunta muuttui vuoden vaihteessa laitoksettomaksi. Entisten viiden laitoksen tilalla on nyt kuusi osastoa.

Suurin muutos aikaisempiin laitoksiin verrattuna on se, että kulttuuriaineet (arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, taidehistoria ja museologia) ja sukupuolentutkimus siirtyivät kultuurien osastoon aikaisemmasta filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksesta. Osastot eivät ole tulosvastuullisia yksikköjä.

Humanistisen tiedekunnan uudet osastot ja niiden johtajat 1.1.2018 alkaen:

  • Aleksanteri-instituutti: Markku Kangaspuro (1.4.2018 alkaen)
  • Digitaalisten ihmistieteiden osasto: Martti Vainio
  • Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto: Paavo Pylkkänen
  • Kielten osasto: Ulla Tuomarla
  • Kulttuurien osasto: Jussi Pakkasvirta
  • Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto: Hanna Lehti-Eklund