Historia-alumnien yhdistys haluaa edistää vanhojen opiskelijoiden yhteydenpitoa

Historia-alumnit/Historia-alumner yhdistys perustettiin 12.11.2015. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja sitä edeltävissä yksiköissä historia-aineita opiskelleiden keskinäistä yhteydenpitoa.

Yhdistys järjestää jäsenilleen tapaamisia sekä yhteistoimintaa historian oppiaineiden ja ainejärjestöjen, Kronoksen ja Historicuksen, kanssa.

– Käytännössä toiminta tarkoittaa yhteisiä vapaamuotoisia tapaamisia, excuja esimerkiksi museoihin tai vaikkapa uuteen Kaisa-kirjastoon, sanoo yhdistyksen puheenjohtajaksi perustamiskokouksessa valittu Johanna Harju.

– Ainejärjestöt ovat myös toivoneet, että alumnit voisivat tulla kertomaan omista työuristaan ja koulutuksestaan työelämätilaisuuksiin. Ainejärjestöjen kanssa alumnit voisivat myös esimerkiksi järjestää yhteiset alumnisitsit. Laitoksen henkilökunnan suuntaan olisi mukava olla yhteydessä kuullen esimerkiksi ajankohtaisimmasta tutkimuksesta.

Yhdistyksen perustaminen lähti liikkeelle alumnien omasta ajatuksesta. Vapaamuotoisia tapaamisia on järjestetty jo useamman vuoden ajan, ja lisäksi yhteistä toimintaa on ollut jonkin verran ainejärjestöjen ja oppiaineiden kanssa.

– Alumnien keskuudessa ajateltiin, että olisi mukava saada toimintaa hieman systemaattisemmaksi ja että olisi hauska tavoittaa vielä laajempi joukko historioitsijoita, Johanna Harju sanoo.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat Johanna Harjun lisäksi Jarna Hietanen, Lauri Hirvonen, Ulpu Marjomaa, Tomi Ståhlberg ja Sanna Supponen.

Lisätietoja:

johanna.em.harju(at)gmail.com

Yhdistyksen Facebook-ryhmä