Filosofinen tiedekunta järjestää promootion toukokuussa 2017

Filosofisen tiedekunnan promootio on Suomen akateemisista juhlista vanhin ja suurin

Filosofisen tiedekunnan promootio järjestetään 97. kerran keväällä 2017. Filosofisen tiedekunnan muodostavat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen, käyttäytymistieteellinen ja farmasian tiedekunta. Filosofisen tiedekunnan promootio on Suomen akateemisista juhlista vanhin, suurin ja kaunein. Sen juuret juontavat aina 1600-luvulle asti, mutta samalla promootio edustaa aina myös omaa aikaansa. Suomen 100 -juhlavuonna promootion pitkää historiaa voidaan erityisesti juhlia.

Promootioon osallistumalla maisterit ja tohtorit saavat tiedekunnalta oikeuden käyttää akateemisen arvonsa merkkejä, maisterinseppelettä ja -sormusta tai tohtorinhattua ja -miekkaa. Promootioon voi osallistua milloin vain ennen promootiota valmistunut maisteri tai tohtori, jos häntä ei ole aikaisemmin promovoitu. Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa tohtoreiden lisäksi myös maisterit voivat osallistua tähän monipäiväiseen juhlaan.

Promootiota juhlitaan 25.5.2017-27.5.2017. Ilmoittautuminen alkaa talvella 2016-17.

Järjestelyistä vastaa promootiotoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii gratista Mari Lehtoruusu.