Coppélie Cocqin tutkimus pyrkii lisäämään tietoisuutta kulttuurien moninaisuudesta

Professori Coppélie Cocqin mukaan alkuperäisyhteisöt ja vähemmistöryhmät selviävät valtarakenteiden viidakossa sosiaalisen median ja mobiiliratkaisujen avulla.

Mitä tutkit?

Tutkimuskohteenani on alkuperäisyhteisöt ja vähemmistöryhmien digitaalisen median käyttö. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten sosiaalinen media ja mobiiliratkaisut auttavat näitä ryhmiä kyseenalaistamaan ja haastamaan vallanpitäjiä ja valtarakenteita sekä elämään niiden rinnalla.

Lisäksi minua kiinnostaa monikielisyys ja se, miten digitaalinen media voi tukea kieltenoppimista ja kielten monimuotoisuutta.

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Vaikka monikulttuurisuus ja -kielisyys ovat aina olleet osa yhteiskuntiamme, suuri osa julkisissa ympäristöissä näkemästämme ja kokemastamme kuvastaa normatiivista yhtenäisyyttä ja yhdenmukaisuutta.

Pyrin tutkimuksellani lisäämään tietoisuutta yhteiskuntiamme muokkaavien kulttuurien ja kielten moninaisuudesta sekä tekemään sitä entistä näkyvämmiksi.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Yksi minua innoittavista asioista on alkuperäisyhteisöjen voimakas ja aktiivinen osallistuminen meitä kaikkia koskettavien ympäristöongelmien ratkaisemiseen sekä se, miten ne tarjoavat tietoaan näiden ponnisteluiden tueksi.

Ammennan paljon motivaatiota nuorten tutkijoiden työstä alkuperäiskansojen tutkimuksen ja digitaalisen etnologisen tutkimuksen kehittämiseksi ja edistämiseksi.

 

Coppélie Cocq on kansatieteen professori humanistisessa tiedekunnassa.

Katso Coppélie Cocqin uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019.

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.