Datatiede ja tietojenkäsittelytiede suosikkeja kansainvälisessä maisterihaussa

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat kasvattavat suosiotaan.

Datatieteen maisteriohjelma oli koko Helsingin yliopiston suosituin hakukohde 10. tammikuuta päättyneessä kansainvälisten maisteriohjelmien haussa.

Datatieteen Master's Programme in Data Science -maisteriohjelmaan tuli 355 hakemusta. Tietojenkäsittelytieteen kansainvälinen maisteriohjelma Master's Programme in Computer Science oli kolmanneksi suosituin 269 hakemuksella. Datatieteen ohjelmassa on 30 aloituspaikkaa ja tietojenkäsittelytieteen ohjelmassa 45.

Vuoteen 2018 verrattuna datatieteen kansainvälisen maisteriohjelman hakijamäärä kasvoi 29 prosenttia. Tietojenkäsittelytieteen kansainvälisen maisteriohjelman hakijamäärä kasvoi 21 prosenttia. 

Molemmat ohjelmat ovat kasvattaneet suosiotaan joka vuosi sitten vuoden 2017, jolloin kansainväliset maisteriohjelmat uusittiin.

– Olemme kehittäneet koulutusohjelmiamme sekä opetusmenetelmiämme pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Olemme panostaneet esimerkiksi kisälliopetukseen ja avoimiin verkkokursseihin, kertoo tietojenkäsittelytieteen osaston johtaja Sasu Tarkoma

Datatieteen kansainvälisen maisteriohjelman johtaja Jussi Kangasharju uskoo, että suosion kasvu johtuu myös siitä, että ohjelmien sisältö on kovatasoista.

– Hakijamäärän kasvu kertoo myös maisteriohjelmiemme aihepiirien kansainvälisestä merkityksestä, Kangasharju sanoo. 

Naisia neljäsosa hakeneista

Datatieteen kansainvälisen maisteriohjelman hakijoista 27 prosenttia oli naisia. Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman hakijoista naisia oli 24 prosenttia.

Datatieteen ohjelmaan tuli hakemuksia 62 maasta ja tietojenkäsittelytieteen ohjelmaan 51 maasta. Molempiin maisteriohjelmiin haettiin eniten Suomesta. Seuraavaksi eniten hakemuksia molempiin ohjelmiin tuli Pakistanista, Intiasta ja Kiinasta.

Helsingin yliopiston koko maisterihakuun tuli yhteensä 4704 hakemusta, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Koko yliopiston tasolla hakijoiden määrä on kasvanut kolme vuotta peräkkäin ja on nyt kolminkertainen verrattuna vuoteen 2017.

Datatieteen ja tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmat ovat matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansainvälisen koulutuksen lippulaivoja. 

– Meillä on tiedekunnassa lisäksi 10 muuta mielenkiintoista kansainvälistä maisteriohjelmaa sekä uusi kansainvälinen kandiohjelma, sanoo tietojenkäsittelytieteen professori ja tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani Hannu Toivonen.

Yliopiston tekemien uraseurantakyselyiden mukaan tietojenkäsittelytieteen opinnoista valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat hyvät. Yli 90 prosenttia edelliseen kyselyyn vastanneista oli työuransa kannalta tyytyväisiä opintoihinsa. Yhtä suuri osa suosittelisi koulutustaan myös muille.

Lue lisää:

Hel­sin­gin yli­opis­ton kan­sain­vä­li­siin mais­te­rioh­jel­miin 4 700 ha­ke­mus­ta
Tarkemmat tilastot hakijamääristä
Millaista tietojenkäsittelytieteen opiskelu on?