Tutkielmantekijöille tarjotaan pääsy ei-lainattavaan aineistoon

Kirjaston ei-lainattava aineisto (esim. lehdet, käsikirjat, gradut) tarjotaan Helsingin yliopiston tutkielmantekijöiden käyttöön poikkeustilan aikana. Opiskelijat eivät voi itse suoraan pyytää kirjastolta aineistoa käyttöön, vaan pyynnöt aineistonkäytöstä tulee esittää opinnäytteen ohjaajan tai opettajan kautta.

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa tutkielmaa tekeville Helsingin yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden käyttää kirjaston ei-lainattavaa aineistoa poikkeustilan aikana. Ei-lainattavaa aineistoa ovat mm. lehdet, käsikirjat, painetut gradut ja osa digigraduista. 

Opiskelijat eivät voi itse suoraan pyytää kirjastolta tätä ei-lainattavaa aineistoa käyttöön, vaan pyynnöt aineistonkäytöstä tulee esittää opinnäytteen ohjaajan tai opettajan kautta. Keskustele siis ensin ohjaajasi kanssa tarpeestasi ja jos ko. aineisto on työsi kannalta välttämätön, pyydä ohjaajaasi lähettämään tilauspyyntö kirjastoon. Ohjaajille ja opettajille on lähtenyt kirjastosta toimintaohjeet ennen pääsiäistä.

On hyvä huomioida, että ei-lainattavan aineiston tilauksen toimituksessa saattaa kestää 2 viikkoa.

Tämä erityispalvelu ei koske kirjastosta normaalisti ulos lainattavaa aineistoa, joka tilataan edelleen omalla e-lomakkeellaan.

Kirjasto suosittelee käyttämään ensisijaisesti digitaalisia aineistoja ja toivoo, että painettua aineistoa tilataan käyttöön vain erittäin painavasta ja perustellusta syystä.

Avuksi tutkielman tekijälle digitaalisten aineistojen etsintään: