Tutkielman tekijän tiedonhankinta -verkkokurssi siirtyy Moodleen ja Sisuun

LIB-200-verkkokurssi siirtyy MOOC-alustalta Moodleen. Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Sisun kautta.

MOOC-kokemuksia

Tutkielman tekijän tiedonhankintaa on voinut opiskella kolmella kielellä vuodesta 2017 lähtien: suomeksi Tutkielman tekijän tiedonhankinta, ruotsiksi Informationssökning för avhandlingsförfattare ja englanniksi Information Seeking and Management for Thesis Writers. 

Lukuvuonna 2020-2021 verkkokurssin suoritti 920 osallistujaa. Lähes kaikki suorittajat olivat Helsingin yliopiston opiskelijoita, vaikka verkkokurssi on ollut kaikille avoin. Mukana on ollut yksittäisiä suorittajia muista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. 

Verkkokurssista saatu palaute on ollut hyvää: 70 % suorittajista oli varsin tyytyväisiä ja antoi kurssille yleisarvion 4/5 tai 5/5.  Kehittämisehdotuksissa toivottiin lisää videoita, interaktiivisuutta ja tieteenalakohtaisuutta. Suurin osa opiskelijoista piti kurssia hyödyllisenä. Moni ehdottikin, että kurssin pitäisi olla aikaisemmassa vaiheessa opintoja ja se pitäisi tuoda paremmin esille opiskelijoille. 

 
Mikä muuttuu lukuvuodeksi 2022-2023? 

Vuoden 2022 lopussa Helsingin yliopiston mooc.helsinki.fi-alustan käyttö loppuu. Avoimille kursseille on tarjolla uusi alusta Digicampus.fi.   

Tutkielman tekijän tiedonhankinta (suomi, ruotsi, englanti) on 1.9.2022 lähtien Helsingin yliopiston Moodlessa. Kurssin sisällöt pysyvät samana, vaikka alusta muuttuu.  

Kurssin tärkein kohderyhmä on yliopiston opiskelijat. Muutoksen myötä kurssista saa suoritusmerkinnän Sisuun. Erillisiä tallennettavia todistuksia ei enää tulosteta kurssialueelta. Kurssin löytää Sisusta koodilla LIB-200.  

Kurssin laajuus on Sisussa 0 opintopistettä, mutta sen voi liittää osasuoritukseksi johonkin toiseen kurssiin, esimerkiksi kandiseminaariin tai tieteellisen kirjoittamisen kurssiin. Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Sisussa. 

Kurssin materiaaleihin voi tutustua Moodlessa kuka tahansa vierailijana. Vierailijana Moodleen kirjautuneet eivät voi suorittaa kurssia tai tehdä tehtäviä, mutta he voivat katsoa kurssin materiaaleja.  

Kurssit löytyvät Opiskelu-palvelusta.  

Kurssikuvaukset ja ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssisivuilta: 

Tiedonhankintaa kaikille 

Kirjasto tarjoaa kaikille avoimia oppimateriaaleja ja oppaita tiedonhankinnan opiskelun tueksi.  

Oppimateriaalit ovat kaikille avoimia, mutta opintojaksojen suorittaminen edellyttää opiskeluoikeutta Helsingin yliopistossa. 

Voit tutustua kirjaston aineistoihin ja palveluihin myös kirjaston asiantuntijoiden laatimissa oppaissa.  

Löydät lisätietoja kaikille avoimista oppimateriaaleista ja oppaista kirjaston verkkosivuilta.