HULibNews – kirjaston uutiskirjeen tietosuojaseloste

Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679.
Laatimispäivä 10.1.2018

Helsingin yliopisto

puhelin 029 41 911
kirjaamo@helsinki.fi (kirjaamo)

PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Nimi: Veera Ristikartano

Yhteystiedot: hulib-viestinta@helsinki.fi, puhelin +358 2941 21724

Helsingin yliopiston kirjaston uutiskirjeiden tilaajat.

Helsingin yliopiston kirjaston uutiskirjeiden sähköpostiosoitteisto, jonka kautta välitetään sähköisiä tiedotteita Helsingin yliopiston kirjastoon liittyvistä asioista tilaajien sähköpostiosoitteisiin.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Henkilön nimi, yhteisö ja sähköpostiosoite.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista rekisteristä tai hänen sähköpostiosoitteesta tulee virheilmoitus virheellisestä sähköpostiosoitteesta. Rekisteröity voi itse poistua rekisteristä jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä.

Uutiskirjeiden tilaajarekisteriin liitetään automaattisesti henkilöt, jotka on nimetty kirjaston yhteyshenkilöiksi.

Ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

Henkilötietojen säilytysaikaa ei ole rajattu.

Henkilötietojen käsittelyssä ei tehdä päätöksiä automatisoidusti.

Tietoja ei luovuteta Helsingin yliopiston kirjaston viestinnän ulkopuolelle.

Käytämme portaalin käytön seurantaan Google Analytics -työkalua, jolloin Google Analyticsin käyttöön siirtyvät nämä Googlen keräämät tiedot, voimassa 25.5.2018.

Google anonymisoi käyttäjän IP-osoitteen tämän mukaisesti.

Tiedot sijaitsevat Liana Technologiesin hallinnoimassa Postiviidakko-pilvipalvelussa.

Henkilötietojen käsittelyoikeudet ovat Helsingin yliopiston kirjastossa nimetyillä Uutiskirjeen pääkäyttäjillä.

Henkilötiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä osoitteeseen hulib-viestinta@helsinki.fi tai puhelimitse 09 191 21724.

Tilaaja voi perua uutiskirjeen itse milloin vain jokaisen Uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Tilaaja voi myös lähettää peruutuspyynnön viestin uutiskirjeen palautesivun https://uutiskirje-kirjasto- dev.mail-eur.net/ kautta tai pyytää tietojensa poistamista ja korjaamista osoitteesta hulib- viestinta@helsinki.fi tai puhelimitse 09 191 21724.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Lotta Yli-Sulkava.