Sateenkaarevaa tutkimusta Helsingin yliopistosta

Pride-viikko on taas täällä - tutustu Helsingin yliopistossa tehtyyn sateenkaarevaan tutkimukseen!

Pride-viikon kunniaksi kirjasto esittelee Helsingin yliopistossa tehtyä sateenkaarevaa tutkimusta sekä yliopiston tutkijoiden muita julkaisuja. Julkaisujen joukosta löytyy tietokirjoja, väitöskirjoja ja artikkeleita. Lisää sateenkaarihistorian tutkimusta löydät Sateenkaarihistorian ystävät -yhdistyksen verkkosivuilta. 

Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 50 vuotta homoseksuaalisten tekojen kriminalisoinnin poistamisesta, 40 vuotta homoseksuaalisuuden poistumisesta mielenterveysluokituksesta ja 30 vuotta Helsinki Pride -yhteisön perustamisesta. Moninkertaista juhlavuotta vietetään myös yliopistolla jo perinteeksi muodostuneen Pride-tapahtuman merkeissä. 

Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta ja Helsingin yliopiston kirjasto järjestävät Akateeminen sateenkaari juhlavuonna 2021 -verkkotapahtuman torstaina 1.7. klo 13-15. Lisätietoa tilaisuudesta löydät yliopiston verkkosivuilta. 

Sateenkaarevaa tutkimusta ja kirjallisuutta

Lehtonen, Jukka (2014). Muistot ja ajallisuus – Setan nuorten toiminta muutoksessa 

Tutkimus tarkastelee Setan nuorten toimintaa ja sen kehitystä viimeisten n. 30 vuoden ajalta. 

Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (toim.) (2007). Sateenkaari-Suomi : seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa 

Suomalaisen sateenkaarihistorian perusteos, joka tarkastelee LGBT-teemoja niin yhteiskunnallisesta kuin kulttuurihistoriallisestakin näkökulmasta aina 1600-luvulta alkaen. 

Mustola, Kati & Rydström, Jens (toim.) (2007). Criminally queer : homosexuality and criminal law in Scandinavia 1842-1999

Katsaus homoseksuaalisuuden historiaan Pohjoismaissa vuosina 1842-1999, jolloin seksuaaliset suhteet samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä olivat laissa kiellettyjä. Kirjassa tarkastellaan lainsäädäntöä ja rikosoikeutta suhteessa pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehitykseen. 

Sorainen, Antu (2005). Rikollisia sattumalta? : naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa

Väitöskirjassa tutkitaan, miten suomalaiset oikeusoppineet tulkitsivat vuoden 1889/1894 rikoslakiin kirjattua naisten keskisen haureuden kriminalisoinutta säädöstä, ja millä tavoin säädöstä käytännössä sovellettiin 1950-luvulla. 

Stang, Alexandra. 2015. Possibilities, silences : the publishing and reception of queer topics in Finland during the interwar years (and beyond) 

Väitöskirja tarkastelee ei-heteroseksuaalisia naishahmoja käsitteleviä teoksia suomalaisessa kirjallisuudessa 1900-luvun alusta 1950-luvun puoliväliin. 

Taavetti, Riikka (2018). Queer Politics of Memory : Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts.

Väitöskirja käsittelee kurittoman ja queerin seksuaalisuuden tuottamista suomalaisten ja virolaisten muistoissa 1990-luvulta nykypäivään.

Taavetti, Riikka (2018) Queer-historian avoimet menneisyydet. Teoksessa Elina Hakoniemi & Ilkka Kärrylä & Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (toim.) Menneet tulevaisuudet 

Artikkeli tarkastelee mm. queer-teorian suhdetta erityisesti historiantutkimukseen sekä aikaan yleisemmin.